Винари ще получават премии за изкореняване на лозя

Винари ще получават премии за изкореняване на лозя

Лозари и винопроизводители ще могат да кандидатстват от 16 август до 15 септември за премии за изкореняване на винени лозя през селскостопанската 2010 /2011 г., съобщиха от Държавен фонд “Земеделие“ в понеделник.

Целта на финансирането е да подпомогне създаването на приспособен към пазарните условия лозаро - винарски сектор в България. Размерът на премията за едно лозарско стопанство ще се определи допълнително в зависимост от общия бюджет по схемата. Заявления за подпомагане могат да се подават до 1 февруари 2011 г.

По схемата “Изкореняване на винени лозя” могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на плододаващи лозови насаждения, които са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно чл.23 а, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки. Стопанство трябва да е с минимална площ от 0,1 ха и да е очертано в Системата за идентифициране на земеделските парцели. Освен това за предходните три години земеделските стопани трябва редовно да са декларирали в Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) количеството плододаване от лозовия масив.

Задължително условие по схемата е кандидатите да не са получавали подпомагане по мярка “Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. Както и да не са получавали помощ от Общността по линия на която и да било друга обща организация на пазара през 5-те винарски години, предхождащи искането за изкореняване.

Право на финансова помощ по схемата имат само стопани, чиито масиви са засадени с винен сорт, включен в класификацията на винените сортове съгласно Наредбата за класифицирането им.

Премията за изкореняване може да се предостави, само ако са налице доказателства, че съответната площ с лозя е надлежно поддържана. За да се изпълни това условие е необходимо да се докаже, че площите са били добре поддържани през трите години, предхождащи изкореняването. Доказателството се извършва с подадени декларации за реколта.

При отпускане на финансовата помощ, производителят губи правото за презасаждане на площта, за която е предназначена премията. Правата за допустимост за участие в схема “Изкореняване на винени лозя” се получават с Удостоверение за кандидатстване по схемата за трайно изкореняване, издадено от ИАЛВ, в качеството ѝ на контролиращ орган в лозаро-винарския сектор.

След подаване на заявленията, одобрените кандидати ще бъдат поканени да подпишат договор с фонда. Ползвателите на премията за изкореняване имат задължение в период от три години след изплащането ѝ да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние и да спазват законоустановените изисквания за управление.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?