Виртуален мобилен оператор ще създават петима доставчици на тв и интернет

Виртуален мобилен оператор ще създават петима доставчици на тв и интернет

Петима регионални доставчици на телевизия и интернет са се обединили за създаването на първия виртуален мобилен оператор в България и за целта вече се водят преговори и с тримата GSM-оператори у нас за ползване на тяхната мобилна телекоминукационна мрежа. Целта е най-късно до края на годината да започнат да се предлагат атрактивни и иновативни услуги на потребителите, съобщиха в четвъртък управителите на компаниите, заставащи зад проекта.

"Нет 1", "Нетера", "СКАТ", "Телекабел" и "Телесим" са създали обединението "Мобилни алтернативни комуникации", в което всеки акционер държи равен дял. В различен етап на развитие са преговорите с тримата мобилни оператори за ползване един вид "под наем" на тази мрежа. Договор ще се сключи с онзи собственик, с когото бъдат постигнати най-добрите условия, за да може новият играч на пазара да я надгради и да предложи свои услуги на клиентите.

Като евентуална иновативна услуга представителите на обединението дадоха за пример управлението през интернет на електроуреди и системи за отопление или поддръжка на дома – т.нар. Интернет на нещата.

"Икономиката на споделянето е интелигентният иновативен начин на правене на бизнес, при който се пестят ресурси, постига се по-бързо развитие в полза на потребителите с по-малко разходи за бизнеса", посочи Ангел Василев, изпълнителен директор на "Телекабел". По думите му споделянето на споделянето на телекомуникационна инфраструктура и мрежи и бъдещето на този бизнес. "Това ние правим от много време. Например, независимо че работим на конкурентен пазар, предоставяме свързаности и оптични влакна на трите големи мобилни оператора, на практика навсякъде, където поискат. Ние вярваме, че от държавата с най-добрия фиксиран интернет в света, България може да се превърне в лидер и при мобилните комуникации", допълни той

"Като пионери в телекомуникациите ние смятаме, че в страна като България няма място за повече от три припокриващи се мобилни мрежи с национално покритие. Стартирането на виртуален мобилен оператор носи полза за всички участници на пазара", допълни Невен Дилков, управител на "Нетера". Мобилните оператори ще могат по-ефективно да използват мрежата си, потребителите ще получат нови и гъвкави услуги, а държавата – възможност за устойчиво развитие на икономиката, смята още той.

Обединението "Мобилни алтернативни комуникации" определи като свое конкурентно предимство близостта на всяка от петте компании акционери до крайния клиент и познаването на неговите нужди, което ще доведе до индивидуални и регионални продукти.

"Всяка от петте компании е спечелила доверието на клиентите си в региона, в който оперира. Добавянето на мобилна услуга към настоящите ни пакети ще повиши още повече нашата конкурентоспособност. Към момента сумарно, ние предоставяме услуги на индивидуални клиенти в 15 области в страната. Оперираме в повече от 250 населени места в България, в това число близо 50 града и над 200 села, където е концентрирано над 30% от населението на България", каза Петьо Георгиев, собственик и управител на "СКАТ".

Новият проект не означава сливане на петте компании, всяка от тях ще продължи да функционира като отделно юридическо лице. "Ние сме партньори, които споделят еднакви интереси, а именно стремеж към по-бързо развитие на пазара и увеличаване на клиентската удовлетвореност.", добави Милен Минев, технически директор на Телесим.

по думите на Петър Ризов, управител на "Нет 1", в момента в света оперират над 1200 подобни виртуални оператора, като България е една от малкото в света и Европа, в които няма такива. В Германия техният брой е 129, във Великобритания - 76, Холандия - 56, Румъния – 2. Има такива оператори дори и в страни от Близкия изток като Афганистан и Иран, допълва той. Според него създаването на подходяща мобилна среда в комбинация с успешното позициониране на България като хъб за стартиращи компании може да превърне България във високотехнологична страна, в която се тестват различни иновативни бизнес идеи.

Споделяне

Още от Бизнес