Високи нива на уран са отчетени и във водата в Димитровградско

Високи нива на уран са отчетени и във водата в Димитровградско

Резултати от изследване на питейната вода в Димитровградска община от 11 май установяват отклонения по показател естествен уран, съобщи агенция Фокус в събота.

В тази връзка се ограничава употребата на питейната вода в с. Върбица, общ. Димитровград за питейни нужди и приготвяне на храна от населението. Водата може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели – къпане и миене.

РЗИ-Хасково е издала предписание на управителя на „ВиК” ООД Димитровград, за осигуряване на вода за питейни нужди за населението на с. Върбица – бутилирана вода или с водоноски. 
Изследванията на водата във водоизточниците в Хасково и Димитровград продължават. 

Споделяне

Още от България