Високите осигуровки у нас пречат на инвеститорите

Високата осигурителна тежест и липсата на достатъчно квалифицирани служители са основните проблеми на българските и чуждестранните работодатели. Това сочи изследване "Пазар на труда", каза Едуардо Тугендахт, президент на "Корана", която е направила проучването. То беше представено днес на дискусия в рамките на Икономическия форум за Югоизточна Европа.

Изследването за нагласите на работодателите към инвестиционния климат и пазара на труда в България е направено сред ръководствата на 159 компании. От тях 64 са международни, 35 фирми все още не са на българския пазар, а 60 са български. Обхванати са секторите на хранително-вкусовата и текстилната промишленост, туризма, информационните технологии и сектора на услугите.

За нарастване на инвестициите и разкриването на нови работни места в България е необходимо усъвършенстване на трудовото законодателство в съответствие с бързо развиващата се икономика, смятат работодателите.

Българските фирми са с по-негативно отношение към условията на пазара на труда и бизнесклимата у нас, отколкото чуждите инвеститори, сочат още данните на изследването.

Необходимо е образователните институции да се адаптират към икономиката, както и да са по-практично насочени. Възможности за преквалифициране на персонала, както и стажуване за придобиване на опит, препоръчват работодателите.

Да бъде разработен Кодекс на труда, съответстващ на структурните промени в икономиката, настояват още фирмените ръководители. Българското законодателство не решава въпроса и с гъвкавостта на работното време, сочат данните на проучването. България е една от малкото държави, в които това не е решен, заяви Дикран Тебеян, зам.-председател на Българската стопанска камара.

Според Тебеян трябва да разреши и по-облекчен режим при прекратяване на трудовите договори. Необходимо е съкращаване на периода за предизвестия за уволнение, както и намаляване на обезщетенията при съкращения, смята Тебеян.

Споделяне

Още от Бизнес