Висшето училище по финанси и застраховане със свой щанд на банковото изложение в Пловдив

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) участва със свой щанд на Международното финансово изложение “Банки, инвестиции, пари”, в Международния панаир в Пловдив, съобщиха от училището в четвъртък.

ВУЗФ е единственото учебно заведение в България, което се представя на изложението. То е първото българско частно висше училище по застраховане и финанси. Открито е с решение на Народното събрание през 2002г. и в него се обучават студенти в различни образователни степени, специалности и форми на обучение. ВУЗФ предлага придобиване на бакалавърска степен по специалностите: Застраховане и социално осигуряване, Финанси, Счетоводство и контрол.

Председател на Настоятелството на ВУВФ е доц. д-р Григорий Вазов, а ректор - доц. д-р Георги Николов, бивш председател на Сметната палата. Преподаватели в него са проф. Валери Димитров, настоящ председател на Сметната палата, доц. д-р Йордан Христосков, управител на НОИ, доц. д-р Горан Банков, зам.-министър на труда и социалната политика, проф. д.п.н. Сава Гроздев, проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д.ик.н. Методи Христов, проф. д.ф.н. Мирослав Дачев, преподавател по „Семиотика на парите”, доц. д-р Румяна Нейкова, доц. д-р Боян Дуранкев, доц. д-р Светослав Масларов (международни финанси), доц. д-р Иванка Петкова и др.

Споделяне

Още от Бизнес