Висшите учебни заведения ще се акредитират по професионални направления, а не по специалности

Новата акредитация на висшите учебни заведения ще се извършва по професионални направления, а не по специалности както беше досега, съобщи в неделя председателят на Националната агенция по оценяване и акредитация проф. Иван Панайотов, цитиран от Дарик радио.

В процеса на акредитиране ВУЗ-овете ще получават четири оценки: "Много добра", "Добра", "Задоволителна" и "Незадоволителна".

Акредитацията на учебното заведение започва, когато то плати таксата по изискуемите процедури и трае 12 месеца, каза проф. Панайотов. Намерението на акредитационната агенция е този срок да бъде намален до 5 месеца.

Все още не е ясен размерът на таксите, защото се чака становището на Министерството на финансите. Според тях размерът ще е по-висок от досегашните такси с около 30 %.

26 от 41 висши учебни заведение в страната са на стартова позиция за новата си акредитация, допълни още проф. Панайотов. Сред тях са УНСС, НАТФИЗ, Медицинският, Техническият, Минно-геоложкият и Лесотехническият, Химико-технологичният и металургичен университети, Националната спортна академия, Националната художествена академия, театралният колеж "Любен Гройс", Великотърновският университет, Стопанската академия в Свищов, медицинските университети във Варна и Пловдив, Тракийският университет в Стара Загора.

В България в момента има 41 ВУЗ, от тях 14 са частни, а 9 са независими колежи. 42 колежа са в рамките на ВУЗ-ове.

До 10 март ще са изчистени и оформени критериите за ново акредитиране и след това ще се изпратят до учебните заведения.

Ако учебните заведения получат оценка "Много добра" или "Добра", това им гарантира легитимност за 6 години, "Задоволителна" е за 3 години. Получилите "Незадоволителна" оценка имат право да кандидатстват с нов проект, съобразен с направените препоръки за отстраняване на констатирани недостатъци.

Споделяне

Още от България