Висшите училища ще приемат с 10 % повече студенти

Въпреки намалелия брой завършващи училище, приемът в университетите и тази година ще бъде увеличен. Общият брой на местата за прием на студенти за учебната 2009/2010 година е 66 839. В сравнение с учебната 2008/2009 година увеличението е с 6 344, съобщиха в петък от образователното министерство.

Оттам посочват, че "приемът е съобразен и с пазара на труда, и с броя на безработните специалисти с висше образование".

За последната година няма новооткрити висши училища. Закрити са Медицинският колеж в Благоевград, Българо-германският аграрен колеж в структурата на Тракийския университет – Стара Загора и Врачанският стопански филиал в структурата на УНСС.

Откриват се факултет "Здравни грижи” в структурата на Медицинския университет – Плевен, Факултет по фармация в структурата на Медицинския университет – Варна, Факултет "Приложна информатика и статистика” и факултет "Управление и администрация” в структурата на УНСС-София, Стопански факултет в структурата на Тракийския университет – Ст. Загора.

За да се насърчи въвеждането на модерните технологии в образованието, са повишени с 25 % местата в професионално направление "Информатика и компютърни науки” и с 10 % в професионално направление "Комуникационна и компютърна техника”.

На Университет "Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас не е разрешен прием в професионално направление "Здравни грижи”, тъй като няма акредитиран такъв факултет.

Колеж „Телематика” – Стара Загора няма да получи места за обучение, тъй като това висше училище има втора отрицателна акредитационна оценка, което отключва процедура за закриване.

С 18 процента е увеличен броят на местата за обучение в образователна и научна степен „доктор”.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?