Вива венчърс удължи валидността на офертата си за БТК

Вива Венчърс внесe в Агенцията за приватизацията писмо за удължаване срока на валидността на офертата на компанията за покупка на акции на БТК с 50 дни. Това е направено съгласно решението на АП за удължаване на срока за сключване на договор с избрания купувач.

В момента двете преговарящи страни уточняват графика за продължаване на преговорите. Управляващият директор за Централна и Източна Европа на Адвент Интернешънъл" Джоана Джеймс очаква в рамките на посочения от Агенцията за приватизация петдесет-дневен срок да бъде сключен договор.

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?