"Вива венчърс" обжалва пред ВАС решението на правителството за избор на "Коч холдинг" за купувач на БТК

"Вива Венчърс" е подал жалба във ВАС срещу решението на правителството за определяне на консорциума между "Коч холдинг" и "Тюрк телеком" за участник, спечелил конкурса за приватизация на 65% от капитала на БТК

С обжалвания акт МС определя и срок от 50 дни за сключване на приватизационен договор турския кандидат. Според "Вива венчърс", при наличието на жалба срещу решението от 07.05.2003 г. на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация (АП) за неодобрение на приватизационната сделка между "Вива Венчърс" и АП, решението на МС е незаконосъобразно.

В жалбата на "Вива Венчърс Холдинг" ООД има искане за изрично спиране на изпълнението на решението на Министерския съвет до приключване на съдебната процедура по неговото обжалване.

С определение днес тричленен състав на съда е оставил без разглеждане друга жалба на "Вива Венчърс" срещу решение на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация от 8 май т.г. да започне преговори с "Коч Холдинг" и "Тюрк Телеком", информира в друго прессъобщение ВАС. Определението от днес подлежи на обжалване пред петчленен състав ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщение от страните.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?