Вкарват се 30 нови регистри в системата на е-правителството

Вкарват се 30 нови регистри в системата на е-правителството

Тридесет нови регистри с данни се присъединяват към автоматичния обмен на информация между администрациите по проект за надграждане на системите на електронното правителство, чиято цел е по-доброто административно обслужване на гражданите и бизнеса, съобщиха от Министерството на транспорта.

След качването на базите данни по автоматичен път административните служители ще получават информация за регистрите на марките, на патентите и на промишлените дизайни към Патентното ведомство. Директен достъп ще има и до регистрите на вписаните администратори на лични данни и на тези, на които е отказана регистрация от Комисията за защита на личните данни. Видни ще са и регистърът на търсещите работа лица към Агенцията по заетостта и данните за издадените удостоверения за регистрация за организиране на шофьорски курсове.

Създадена е и мобилна версия на Единния портал за електронни услуги. Порталът има българска и английска версия. Осигуряват се условия за консолидиране на сайтовете на централните и общински администрации.

В рамките на проекта са разработени системи за еднократна автентификация на потребителите (информационни системи и служители в администрацията); както и сигурни механизми за проверка на достоверността на електронните документи. Осигурява се и оборудване за обезпечаване на нуждите на електронното управление.

Моделът за е-плащания към бюджетните организации е обновен, а единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местна администрации – pay.egov.bg, се подготвя за заплащане по електронен път на административни услуги.

Проектът се осъществява по Оперативна програма "Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Малко над 20 млн. лв. е общата стойност на проекта, който трябва да приключи до края на 2015 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?