ВКС иска Конституционният съд да отмени задължителното отстраняване на магистрати

ВКС иска Конституционният съд да отмени задължителното отстраняване на магистрати

Върховният касационен съд (ВКС) поиска в сряда от Конституционния съд (КС) да отмени текстовете от Закона за съдебната власт (ЗСВ), които след последната му поправка регламентираха нови правила за отстраняване от длъжност на магистрати.

Става въпрос за промяната, предвиждаща съдии, прокурори и следователи да бъдат отстранявани от длъжност автоматично при повдигане на обвинение за извършено престъпление.

Срещу тази поправка се обявиха няколко международни съдийски организации, сред които Европейската асоциация на съдиите, както и Консултативният съвет на европейските съдии, който е част от Съвета на Европа.

На свой ред ВКС заявява в искането си до конституционалистите, че въпросните нови текстове от съдебния закон "несъразмерно накърнява трудовите права на временно отстранения от длъжност съдия, прокурор или следовател".

Посочва още, че нормата не гарантира разумен баланс между защитата на обществения интерес и правата на засегнатото лице и не допуска самостоятелна преценка на искането за отстраняване от съответната колегия на ВСС и на съда при обжалване на решението за отстраняване с оглед на доказателствата по всеки отделен случай.

"Не предвижда диференциран подход, който да отчита вида, спецификата, степента на обществена опасност на инкриминираното престъпление, конкретната длъжност на обвиняемия в органите на съдебната власт и всички други обстоятелства, обуславящи действителната необходимост от прилагането на принудителната административна мярка", добавя върховните съдии.

Според тях новият ЗСВ на практика лишава от право на защита магистратите при иницииране на процедурата за временното им отстраняване. Така се накърнява правото им на труд "без ясни времеви параметри, като поставя продължителността на ограниченията в зависимост от продължителността на наказателното преследване".

Не на последно място новият регламент поставя съдиите, прокурорите и следователите "в значително по-неблагоприятно положение от всички останали обвиняеми лица", които не са магистрати и не подлежат на задължително отстраняване от служба.

По темата първо излезе позицията на Венецианската комисия, която обяви, че подобен закон води до накърняване на независимостта на съда. В този случай управляващите реагираха сравнително бързо и промениха закона. Те решиха, че ВСС все пак "може" да не отстранява съдии автоматично, а трябва да преценява всеки случай поотделно. Въпреки това текстовете продължават да будят притеснения. Една от причините е, че ВСС "може" да реши случая, без дори да изслуша засегнатия магистрат.

Споделяне

Още от България