ВКС отклони две искания за касиране на изборите

Пленумът на Върховния касационен съд е отклонил две искания за касиране на изборите от 12 май, съобщиха от съда.

Пленумът е решил да отклони искането на жалбоподателя "Коалиция на протеста", тъй като подписалите искането лица не притежават качеството на субекти, които по смисъла на Изборния кодекс могат да се сезират ВКС с искане за оспорване законността на вота.

Пленумът на съда отклонява и искането на политическа партия "Другата България" и кандидатите за народни представители Нина Гергова, Ивайло Франц и Божидар Томалевски за сезиране Конституционния съд с мотивирано искане да се произнесе по законността на парламентарните избори, проведени на 12 май.

До 30 май ВКС трябваше да вземе решение дали да оспори законността на изборите за народни представители пред Конституционния съд. На 20 май председателят на ВКС Лазар Груев обясни пред медиите, че към тази дата във ВКС е постъпило едно искане от партия "Другата България" за касиране на изборите за народни представители.

Запитан дали ВКС ще се превърне в "пощенска кутия", по думите на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, и дали вече някой е пуснал искане за касиране на вота, Лазар Груев отговори : "Тези, които задават този въпрос и тези, които трябва да му отговорят, трябва да намерят отговора в законодателството".

"В отменения вече Закон за избиране на народни представители, член 112, предвиждаше жалбите във връзка с касирането на изборите да се подават чрез органите по член 150 от Конституцията (президент, ВКС, ВАС, Министерски съвет, главен прокурор, 1/5 от народните представители) пред Конституционния съд. Сега действащата разпоредба на член 264 от Изборния кодекс предвижда, че жалбите се подават пред органите по член 150 от Конституцията, които могат да сезират Конституционния съд с мотивирано искане", напомни Груев, като подчерта мотивираното искане.

Споделяне

Още от България