ВКС ще тълкува кой плаща парното при наeм и развод

ВКС ще тълкува кой плаща парното при наeм и развод

Заради различни правни становища по въпроса дали собственикът на имота или наемателят му са отговорни за заплащането на сметките за ползване на централно парно, когато има съдебни спорове за неплатени фактури, Върховният касационен съд (ВКС) образува тълкувателно дело по казуса, съобщиха от институцията.

Въпросът, на която ще се търси отговор е: Кой правен субект дължи цената на доставената топлинна енергия за битови нужди съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ) в хипотезата, при която топлоснабденият имот е предоставен за ползване по силата на договорно правоотношение – собственикът, респ. носителят на ограниченото вещно право, или титулярът на облигационното право на ползване?

От ВКС посочват, че в момента има противоречива практика при отсъждането в спорове с топлофикационните дружества за неплатени сметки. Едното становище, е че собственикът на топлофицирания имот е отговорен за плащанията, а наемателят е длъжен да си уреди сметките с хазяина, а не с доставчика. Другата застъпвана в съдебни решения теза е, че длъжник е лицето, което получава и ползва топлинната енергия, независимо че на негово име не е била открита партида като наемател, каквато нормативна възможност съществува.

ВКС ще вземе сега тълкувателно решение, за да се прекратят противоречията, създаващи проблеми както в първоинстанционните, така и във въззивните съдилища.

Друго противоречие, което ще трябва да намери отговор, е и кой е отговорен за неплатени сметки за парно в жилище, което е собственост на бивши съпрузи и се ползва от единия от тях. По този казус също има различни мнения.

Едното е, че и двамата бивши съпрузи като титуляри на правото на собственост върху половината част от имота, са длъжни да плащат, независимо кой от тях ползва парното. Според другото становище бившият съпруг, отстранен от семейното жилище, макар са е собственик, не дължи заплащане на доставената топлинна енергия, тъй като по силата на бракоразводното решение е отстранен от имота и не осъществява правомощието ползване.

Споделяне

Още от Бизнес