Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Владимира Янева предложена за наказание заради системно бавени дела

Проверка на съдебния инспекторат изкара още 8 "провинили" се съдии в СГС

0 коментара
Владимира Янева предложена за наказание заради системно бавени дела

Новият председател на Софийския градски съд (СГС) Владимира Янева, чийто избор за поста предизвика криза по върховете на съдебната власт, ще бъде дисциплинарно наказана заради просрочени дела. Като шеф на СГС обаче тя ще прецени за наказанията на четирима свои колеги от съдилището, които също системно са просрочвали дела. Това е резултатът от цялостната проверка на Наказателното отделение в съда в периода 1 януари 2010 – 16 юни 2011 г.

До проверката се стигна след избора на приятелката на министър Цветан Цветанов Владимира Янева за председател на СГС, когато стана известно, че тя е забавила делото "Софийски имоти", след като преди години е сключвала лично изгодна сделка с подсъдими шефове на дружеството. След като Mediapool съобщи фактите по случая, главният инспектор Анна Караиванова обяви публикацията за "поръчкова" и каза, че ще възложи проверка на цялото Наказателно отделение в СГС. Под силния обществен и медиен натиск, обаче, Инспекторатът първо провери делото "Софийски имоти", констатира конкретни нарушения при насрочването и движението на делото, но се въздържа да поиска от ВСС каквато и да е санкция за Янева.

Сега нарушенията на Янева са вкарани в общия кюп с тези на останалите съдии, което вероятно ще даде допълнителни основания на Висшия съдебен съвет (ВСС) да продължи да настоява, че изборът ѝ е правилен.

Янева има 43 просрочени дела и забавяне в изписването на мотивите между 2-8 месеца. Проверката показва, че още осем съдии от СГС системно бавят мотивите си по присъди и насрочват дела с голямо закъснение. Сред тях е Мирослава Тодорова, председател на Съюза на съдиите в България (ССБ), известен с критичните си позиции към ВСС и към неприкритите опити на изпълнителната власт да кадрува съдебната в своя полза.

"Има съдии, които са сред най-натоварените, но нямат нито едно просрочено дело и чийто вопли не се чуват по медиите", коментира шефката на Инспектората Ана Караиванова пред БНР, без да назовава конкретни имена.

Другите съдии с просрочени дела са Мими Петрова, Иван Коев, Владимир Астарджиев, Мариян Марков, Петя Крънчева, Георги Ушев и Костадинка Костадинова.

Съдиите Янева, Тодорова, Коев и Астарджиев ще бъдат предложени за дисциплинарни наказания. Инспекторатът предлага колегите им Марков, Крънчева, Ушев и Костадинова пък да бъдат санкционирани с "порицание" и "забележка". Парадоксалното е, че наказанията трябва да им бъдат наложени от шефа на СГС Янева, в чиято работа са открити повече нарушения. За Мими Петрова се подготвял отделен сигнал до ВСС, тъй като тя системно не се съобразявала с мерките, предприети срещу нея.

Натовареността не се разпределя равномерно

Сред основните заключения в доклада са, че в СГС липсва равномерно разпределение на делата и цялостна преценка за вида, сложността и постъплението на казусите, което води до демотивация в работата на магистратите. Отчита се също, че съдии, които са били изключвани от системата за електронно разпределение, с оглед разглеждането на дела с повишена сложност, се оказват с по-висока натовареност от други, на които не са разпределяни тежки дела.

"Макар и със заповедите да са въведени критерии за уеднаквяване на натовареността между съдиите и равномерното натоварване с всички видове дела, като за това се използват различните опции за програмата за електронно разпределение на делата, както и въведените критерии за оценка на сложността на казусите, чието разпределение се извършва в самостоятелен модул на електронната система, разпределението на делата е неравномерно, като разликите в натовареността на отделните състави е значителна”, се посочва в доклада от проверката.

Като примери са посочени най-натоварените съдии – Б. Цанева с 289 разпределени дела в проверявания период, Атанас Атанасов с 269, Карамфила Тодорова с 264, Емилия Колева с 248 и Петя Колева с 228.

За сравнение някои техни колеги имат значително по-ниско постъпление на производства – Петя Крънчева със 152 дела, Румяна Ченалова със 153, Иван Коев със 169, Вера Чочкова със 175 и Даниела Росенова със 177.

Според инспекторите се налага впечатлението, че едни и същи съдии системно бавят насрочването на делата си. Най-много случаи на насрочване на дела извън тримесечния срок, посочен в НПК, са констатирани при съдиите Петя Крънчева (57 дела), Мариян Марков (48), Владимира Янева (31) и Мими Петрова (24).

Съдиите М. Тодорова и Вл. Янева най-често бавят актовете си

Друг сериозен проблем, според Инспектората, е, че "при една част от съдиите в наказателното отделение на СГС се наблюдава не само значителен брой просрочени дела, но и голям период на забавяне при изготвяне на актовете."

От оповестените данни става ясно, че най-често мотивите си бавят Мирослава Тодорова (57 просрочени дела и забавяне на изписването на мотивите на две дела съответно с 3 г. и 5 месеца и 3 г. и 10 месеца, а останалите между 2-16 месеца) и Владимира Янева (43 просрочени дела и забавени мотивите между 2-8 месеца). Във въпросния период обаче шефката на ССБ е разгледала 436 дела, от които е приключила 333, докато Янева е разгледала 369 и е приключила 270 от тях.

Сред колегите им в съдилището, при които също са констатирани подобни нарушения, са Мими Петрова (34 просрочени със забавяне на мотивите между 2-16 месеца, като е разгледала 366 и е приключила 288 дела), Иван Коев (32 просрочени със забавяне между 2 и 11 месеца, като е разгледал 279 и е приключил 224 дела), Владимир Астарджиев (31 просрочени със забавяне между 2-16 месеца, като е разгледал 368 и е приключил 293 дела), Мариян Марков (23 просрочени със забавяне между 2-15 месеца, като е разгледал 407 и е приключил 279 дела), Петя Крънчева (23 просрочени със забавяне между 3 и 13 месеца, като е разгледала 334 и е приключила 176 дела) и Георги Ушев (21 просрочени със забавяне между 2 и 6 месеца, като е разгледал 319 и е приключил 268 дела.

"За съдия Мими Петрова ще бъде подготвен сигнал до ВСС, защото за пореден път има голям брой просрочени дела, въпреки, че съдията е наказван в резултат на констатирани нарушения от предишни проверки. Изводът на проверяващият инспектор е, че не само, че взетите до този момент мерки са недостатъчни, но и не са постигнали очаквания ефект на дисциплиниране на магистрата”, пише още в доклада.

За награда пък ще бъдат предложени Емилия Колева, Андрей Ангелов и Атанас Атанасов, тъй като нямат нито просрочени дела, нито забавени мотиви към вече произнесени присъди.

Иска се въвеждането на месечни справки и по-строг контрол

В заключение Инспекторатът препоръчва на ръководството на СГС да засили контрола над работата на съдиите и да изготвя всеки месец справки по наказателни състави за спазването на сроковете, като на всеки три месеца да изпраща данните на проверяващите.

"Във връзка с приложението на чл. 9 и констатираното неравномерно разпределение на дела между съдиите от Наказателно отделение, следва да се променят правилата, по които се прилага принципът за случаен подбор. Промените следва да са, както по отношение на извършващите разпределение на делата, така и по отношение на критериите за разпределението им, с цел постигане еднаква натовареност на съдиите по брой, видове, фактическа и правна сложност на делата”, допълват от Инспектората.

Освен това в доклада е отбелязано като "крайно наложително” да се преустанови забавянето в изпращането на съобщения до страните по делата. Препоръчва се и сериозно да се анализират причините за удължаването на някои дела с продължителен срок на разглеждане, които след това стават предпоставка за осъждането на страната в Европейския съд за правата на човек в Страсбург.

За образцово изпълнение на служебните им задължения Инспекторатът към ВСС ще предложи за поощрение съдиите Емилия Колева, Андрей Ангелов и Атанас Атанасов, които нямат просрочени дела и неизписани мотиви.

Както отбелязва специализираното издание "Правен свят", при проверката Инспекторатът към ВСС отново е подходил съвсем формално – с бакалско смятане на срокове, без отчитане на сложността на делата и общото натоварване на съдиите. Включително и предложените за поощрение съдии (което по принцип е една похвална практика, доколкото рядко се предлагат съдии за награда) са отличени единствено за спазване на сроковете, без да се прави проверка колко отменени и върнати акта имат (ако има такива).

Според проверка на "Правен свят", съдия Мирослава Тодорова, която е забавила написването на мотивите по 57 дела, за последните 3 години – 2008, 2009 и 2010 г., няма нито един отменен съдебен акт. Нейният изключителен професионализъм и прецизност са известни в съда, както и голямата ѝ натовареност, включително и като постоянен и временен преподавател в Националния институт на правосъдието (НИП). Тодорова е единственият съдия, който, докато преподаваше в НИП, едновременно с това продължи да гледа дела, за да не се допусне започването им отново в нов състав.

На другия полюс - покрай избора на съдия Янева станаха известни куриозни факти около нейни мотиви, включително и че копирала дословно част от мотиви от едно дело по друго дело със съвсем различно обвинение, като забравила да смени името на подсъдимия.

От проверката по делото "Софийски имоти" стана ясно, че през м. г. Владимира Янева 5 месеца не се е произнесла по насрочването на това дело, а след връщането му от апелативния съд - от началото на април досега тя все още не го е насрочила. Не става ясно кой ще упражнява надзор на председателя и как той, бидейки сам нарушител на срокове, ще контролира и наказва другите.

На въпрос как Владимира Янева ще наказва колегите си, Ана Караиванова коментира пред БНР, че според закона административният ръководител се наказва от ВСС, дори и за най-леките наказания. "Не сме простили", каза главният инспектор.

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.

0 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

За честна и независима журналистика

Ще се радваме, ако ни подкрепите, за да може и занапред да разчитате на независима, професионална и честна информационно - аналитична медия.