Властта призована да иска от Брюксел отсрочка за НАТУРА 2000

Властта призована да иска от Брюксел отсрочка за НАТУРА 2000
България да поиска отсрочка от Европейския съюз за предоставяне на списъка със защитените зони, които ще влязат в европейската екологичната мрежа НАТУРА 2000, поискаха в обръщение към изпълнителната власт от коалиция "НАТУРА 2000 в полза на общините". Като аргумент в подкрепа на своето искане организацията посочва липсата на консенсус в обществото и в държавата по определянето на границите на екомрежата.

Ако посочените от "Зелени Балкани" зони и видове бъдат приети от Министерския съвет и изпратени в Европейския съюз и оттам се получат средства за защита на видове, които не съществуват, още при първата инспекция България ще бъде санкционирана за невярна информация, като наказани ще бъдат кметовете по места, а не екоорганизациите, които са определили терените за НАТУРА 2000.

Катерина Раковска от WWF- Дунавско-Карпатска програма, обясни пред Mediapool, че ако се установи невярно подадена информация за защитени видове, се санкционира държавата, а не местната власт. По думите ѝ практиката на Брюксел е да одобрява предложените ѝ територии след процедура по провеждане на биогеографски семинари, на които списъкът с териториите за НАТУРА 2000 се разглежда от европейски експерти по биологично разнообразие, представители на съответната държава, предложител на защитените зони, и екоорганизации. Процедурата  за българската НАТУРА 2000 ще се провежда заедно с тази за Румъния, допълни Раковска. Според нея до края на годината би трябвало да приключи одобрението на терените за екомрежата, като в практиката на Брюксел досега няма случай на намаление на предложените от държавата територии, по-скоро понякога са били правени препоръки  за допълнително покритие на защитата за видове, за които се е преценило, че не са достатъчно застъпени.

Споделяне

Още от Бизнес