Влошава се бизнес климатът през юли

Влошава се бизнес климатът през юли

През юли се е влошил бизнес климатът в България и общитя му показател се е понижил с 1.4 на сто в сравнение с юни, сочат обявени в петък данни на Националния статистически институт. Предприемачите имат по-негативни очаквания в сектора на строителството, търговията на дребно и услугите.

Само в областта на промишлеността има лек оптимизъм, където бизнесът отчита подобряване на конюнктурата с 1.3 пункта. По отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца обаче прогнозите на предприемачите са по-неблагоприятни на фона на намаляващото средно натоварване на мощностите с 0.8 пункта до 74.7%.

Основният фактор, затрудняващ дейността, остава несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила, посочени съответно от 47.4 и 25.2% от предприятията. Мениджърите очакват запазване на нивото на цените в следващите три месеца.

При строителството спадът е 3.2 пункта и предприемачите са преразгледали вижданията си за състоянието на предприятията от "по-добро” към запазване на "същото”. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да са най-сериозните затруднения за развитието на строителния бизнес. В този отрасъл не се чака промяна на цените.

Бизнес климатът в търговията на дребно се влошава с 2.9 пункта заради по-неблагоприятните очаквания на фирмите за следващите шест месеца. В същото време обаче търговците на дребно проявяват лек оптимизъм обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца. Недостатъчното търсене продължава да тормози бранша, който очаква запазване на досегашните цени.

Очакванията в сектора на услугите също се понижават - с 3.3 пункта, което се дължи на по-резервираните очаквания за търсенето на услуги на фона на силна конкуренция.

Споделяне

Още от Бизнес