Влошаването на икономическите перспективи може да подкопае реформите в Източна Европа

Влошаването на икономическите перспективи може да подкопае реформите в Източна Европа

Влошаването на икономическите перспективи може да подкопае обществената подкрепа за реформите преди изборите в някои от страните в Централна и Източна Европа, посочва електронното издание "Юрактив", позовавайки се на последния доклад на Световната банка за икономическата ситуация в ЕС 10.

Докато възстановяването на световната икономика вече е започнало, в десетте страни, които последни се присъединиха към Европрейския съюз, положението продължава да е нестабилно, се казва в доклада. Очаква се ЕС 10 да не достигнат предкризисните равнища преди втората половина на 2011 година.

Кредитирането на частния сектор остава слабо, безработицата продължава да нараства, а продължителността на периода на безработица се увеличава, предупреждава Световната банка. Според нейните анализатори най-голямото предизвикателство пред правителствата в региона е да предотвратят превръщането на цикличното нарастване на безработицата в структурна безработица.

Присъединяването към еврозоната остава в центъра на реформите в ЕС 10, но необходимостта от мащабни промени доведе до отлагане на въвеждането на единната европейска валута в някои от тези страни, е посочено в доклада. За България датата е 2013, за Литва и Латвия - 2014, а за Румъния - 2015 година.

Покупателната способност във всичките десет нови страни членки на ЕС, с изключение на Полша, ще намалее през 2011 година в сравнение с 2008 година. При средна покупателна способност от 100 процента за целия ЕС, България е на най-ниско равнище сред

ЕС 10 (40 на сто), докато Словения е най-близо до средното ниво за Европа с 90 на сто.

По БТА

Споделяне

Още от Европа