ВМРО иска кредитна ваканция и отпадане на наемите за изпаднали в затруднение

ВМРО иска кредитна ваканция и отпадане на наемите за изпаднали в затруднение

Намаляване или освобождаване от държавни и общински наеми за наемателите, изпаднали в неплатежоспособност заради Covid мерките предлага ВМРО. Партията иска още банките и кредитните институции да дадат кредитна ваканция за пострадалите от наложените ограничителни мерки във връзка с разпространението на коронавируса.

Пакетът от нови мерки за подпомагане на гражданите и бизнеса е внесен в деловодството на Народното събрание. Той предвижда промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.

Наемите на държавни и общински имоти

Първата мярка, която депутатите от ВМРО предлагат засяга наемите на терени и обекти, които са държавна и общинска собственост.

Предложението дава възможност на министри, областни управители и ръководители на други ведомства, както и на общинските съвети по места, да намаляват размера на вноските за наем или да освобождават от плащането му изцяло или частично. Това ще е допустимо за граждани и фирми, които са ограничили или преустановили дейността си в имота, вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.

За да се възползват от мярката наемателите на държавни и общински терени ще трябва да докажат чрез документи затрудненото си финансово състояние.

Кредитна ваканция

Другата мярка - за кредитната ваканция, предвижда физически и юридически лица, които са засегнати от наложените противоепидемични мерки да могат да отсрочват кредитните си плащанията по време на извънредната обстановка и до два месеца след отмяната ѝ.

За да могат да се възползват от това гражданите и бизнеса трябва да отговарят на няколко условия.

За физическите лица се изисква да са без работа, в неплатен отпуск или с намалено възнаграждение повече от една пета от договорното месечно възнаграждение. Така от тази мярка ще могат да се възползват и самоосигуряващите се, еднолични търговци или земеделски производители, когато са преустановили или сериозно ограничили дейността си вследствие на пандемичната ситуация. Отсрочването на заема ще се допуска, ако длъжниците нямат непогасени данъчно-осигурителни задължения. Освен това преди началото на извънредното положение от 13 март 2020 г. те не трябва да са изпадали в забава на задължението си за повече от три месеца

За юридически лица се изисква оборотът им да е намалял с повече от 20% спрямо предходната година, да нямат непогасени данъчно-осигурителни задължения и да нямат забава на задълженията преди началото на извънредното положение за повече от три месеца.

Законопроектът предвижда от момента на подаване на заявлението за отсрочване на заема да не могат да се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението да не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът да не може да бъде развален поради неизпълнение. С това се цели да се даде правна защита за длъжниците за срока на отсрочването, посочват от ВМРО.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?