Внимание, възможен е обрат в поведението на ″някои чужди банки майки″

Внимание, възможен е обрат в поведението на ″някои чужди банки майки″

След като определиха българската финансова система като стабилна заради високите капиталови резерви, експертите на Международния валутен фонд (МВФ) предупредиха страната ни и нейните надзорни органи да внимават ″от нарастването на нестандартните кредити и на повишените рискове, произтичащи от възможността за обрат в поведението на някои банки майки″.

Предупреждението се съдържа в доклада на мисията на фонда, която посети София между 18 февруари и 1 март за редовния годишен преглед. МВФ провежда такъв всяка година във всяка страна членка по член ІV от Учредителния договор на фонда. Резюме на доклада бе разпространено от Министерството на финансите във вторник с уточнението, че документът е одобрен от борда на МВФ.

Бордът е препоръчал ″надзорна бдителност, особено по отношение на ликвидността в банковата система, както и по-тясно сътрудничество с надзорните органи на страните, които имат високо дялово участие в българската банкова система″. Не се посочват банки, нито страни.

В момента в българската банкова система най-високо дялово участие заемат банките, дъщерни на гръцки, които държат една трета от българския банков пазар. Четири банки са собственост на кредитни институции в Гърция - ОББ - собственост на Националната банка на Гърция, Пощенска банка - на ″И Еф Джи Юробанк″, както и клоновете в България на ″Пиреос″ и ″Алфа банк″. Петата гръцка банка у нас - ″Емпорики″ - всъщност е дъщерна на френската ″Креди агрикол″.

″Пиреос″ и ″Алфа банк″ развиват в България активна и силно агресивна търговска политика за привличане на клиенти.

Уверенията на надзорния орган - БНБ - са, че дъщерните на гръцките банки у нас са много стабилни, както и самите банки майки, независимо от кризата в Гърция. Въпреки това международните агенции понижиха рейтингите на основни банки в Атина, а МВФ предупреждава БНБ да внимава и да поддържа тесни връзки с надзорните органи на страни, които присъстват силно в банковата ни система.

Самият финансов министър Симеон Дянков заяви публично в края на февруари (докато вървеше мисията на МВФ), че е притеснен дали няма изтичане на средства от банките в България към гръцките банки майки. Тогава той спомена, че е отправил запитване до МВФ за възможен такъв процес и ще се успокои, когато получи отговор. По същото време управителят на БНБ Иван Искров реагира остро, като заяви, че такъв процес няма.

Фондът очаква икономиката да се възстанови още тази година

Въпреки съществуващи рискове, се очаква възстановяване на българската икономика още през тази година, пише още в доклада. Дадена е положителна оценка на правителството за цялостната му политика, насочена към поддържане на стабилна макроикономическа среда.

Според борда на директорите на МВФ намалелите капиталови потоци към страната ще окажат влияние върху вътрешното търсене, което налага коригиращи мерки от страна както на държавния, така и частния сектор.

От МВФ за пореден път подчертават , че е необходимо ускоряване на структурните реформи за повишаване на производителността на икономиката.

Валутният борд е определен като основен стълб на икономическата стабилност. Обърнато е и специално внимание на необходимостта от активна икономическа политика за подготовка на страната за членство в еврозоната.

Предизвикателства пред фискалната политика тази година са спадащите приходи и по-високите разходи, породени от предишни задължения. Подкрепени са и мерките на правителството за овладяване на кризата и запазването на фискалната стабилност.

Не за първи път МВФ препоръчва да се въведе средносрочен план на публичните разходи, а не формирането им въз основа на текущия финансов резултат всяка ″Такъв подход би направил публичните разходи по-предсказуеми и ще ограничи необходимостта от големи корекции в рамките на една фискална година″, смятат от фонда.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес