Вносът от Украйна и Русия подбива стоманата на "Кремиковци"

Вносът на стомана от Украйна и Русия е два пъти по-голям от количествата, които продава Кремиковци на вътрешния пазар, защото цената на руската и украинска стомана е по-ниска. Това заяви председателят на синдикалната федерация "Металици" Васил Яначков на международна конференция по стоманата в София.

Сега Кремиковци произвежда между 30 и 40 хиляди тона стомана месечно. Според Яначков засега не може да се изпълни изискването на Европейската комисия във връзка с програмата за преструктуриране на стоманодобива, според което 60% от продукцията трябва да се продава на вътрешния пазар. В момента съотношението е 80% за износ и 20% за вътрешния пазар. По думите на Яначков сериозен проблем за столичния комбинат е свитото потребление на черни метали в страната.

Според синдикалистите през последните три години се наблюдава трайна тенденция на намаляване на относителния дял на металургията в отрасъл "Промишленост" - от 11,7% през 1997 г. на 8,1% през 1999 година. Според членът на УС на браншовата камара по черна и цветна металургия Борис Дракалийски след осъществяването на програмата за преструктуриране на стоманодобивния сектор броят на заетите непрекъснато намалява. През 1997 г. в бранша са работили 22 547 души, а през миналата година - 14 200 души.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?