Вносът превиши износа с над 6 млрд. лв. за осемте месеца на годината

Отрицателното търговско салдо на България достигна 6,035 млрд. в края на осеммесечието на годината. Това показват предварителните данни за външната търговия за периода януари – август 2006 г., огласени от Националния статистически институт в сряда.

Износът (FOB) за осемте месеца е за 15,3 млрд. лв., а реализираният внос (CIF) е за 22,7 млрд. лв. или за 21,4 млрд. лв. по цени FOB.

В износа най-голям ръст спрямо същия период на миналата година има за страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) - близо 62% до 154,8 млн. лв., следван от този за страните от Централна и Източна Европа - 60,5% до 2,6 млрд. лв., и за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) - 37,6%  - до близо 3 млрд. лв. Ръстът в износа за държавите от ОНД е 26,2% - до 451,3 млн. лв., а за страните от ЕС - с 23% до 8,5 млрд. лв.

При вноса НСИ отчита най-голям ръст от страните от ОНД - с 48,6% до 5,4 млрд. лв., следван от държавите от Централна и Източна Европа - 40,8% ръст до 2,5 млрд. лв., и 29,3% от държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) – до 254 млн. лв. С 22,2% е ръстът на вноса от държавите от ОИСР  до 3,8 млрд. лв., а от страните от Европейския съюз - със 17,6% до 10,5 млрд. лв.

37,6% е ръстът на вноса от Китай, който надхвърля 902 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес