Водата в София поскъпва с 18%

През 2021 г. цената ще стане 2.70 лв. с ДДС за кубик, което е с 47 процента повече от сега

Водата в София поскъпва с 18%

Питейната вода за битови потребители в София ще поскъпне тази година с 18 процента, а до 2021 г. ежегодно ще има увеличение на цената, което в края на петгодишния период ще достигне 47 на сто. Това предвижда проект на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), който ще бъде разгледан на 3 февруари - петък, на нейно открито заседание.

Така кубик вода, който в момента струва 1.82 лв. с ДДС, ще се плаща от домакинствата по 2.16 лв. през настоящата година. Това обаче е по-малко от предлаганото от концесионера "Софийска вода" повишаване на общата цена за доставяне, отвеждане и пречистване на водата в петгодишния бизнес план на дружеството.

Компанията е искала питейната течност да поскъпне с 32 на сто през 2017 г., догодина – с 47 процента, през 2019 г. - с 57%, през 2020 г .- с 64%, а през 2021 г. - със 71 процента. Регулаторът обаче е орязал повишаването съответно до 18%, 27%, 35%, 41% и 47 на сто за всяка от следващите пет години.

По години определените от КЕВР цени на водата в София са 2.16 лв. през настоящата година, 2.32 лв. за догодина, 2.47 лв. през 2019 г., 2.57 лв. през 2020 г. и 2.69 лв. през 2021 г. Цените са с ДДС, а процентното изменение е изчислено от регулатора без данъка върху добавената стойност.

От доклада на комисията относно бизнес плана на "Софийска вода" става ясно още, че концесионерът трябва да намали общите загуби във водоснабдителната си мрежа до миналогодишните над 53 процента до 51.92 на сто през 2017 г., до 38.72 процента през 2021 г. Това ще стане с общо одобрени инвестиции за целия период от 194 млн. лв. Най-големите суми са планирани за първите две години от петгодишния бизнес план, а след това леко спадат.

Ако компанията обаче не спази определените ѝ в бизнес плана параметри за аварийност, качество на водата и допустими наводнявания, при следващия петгодишен план това ще бъде взето предвид при определянето на следващите ѝ цени.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?