Водата във Варна става 2.93 лв. за кубик от май

Поскъпването е 15.35 на сто, през следващите четири години ще е минимално

Водата във Варна става 2.93 лв. за кубик от май

Питейната вода за битови потребите във Варна поскъпва от сегашните 2.54 лв. с ДДС за куб. м на 2.93 лв. от 1 май, реши на закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране, която одобри петгодишния бизнес план на ВиК-дружеството в града. Според него в следващите четири години повишаването на цените ще е нищожно – в рамките на стотинки до цена от 3.02 лв. през 2021 г.

Одобреното сега поскъпване на цената за пречистване и доставка на питейната вода и отвеждане и пречистване на отпадната е 15.35 на сто и макар да е по-ниско от одобреното за София 18-процентно повишение, водата във Варна става доста по-скъпа от тарифата в столицата, която е 2.16 лв. за кубик. Шумно протестираната и от неправителствени организации, и от обмудсмана, и от прокуратурата цена на водата в София е по-ниска и от определената малко по-късно цена от 2.26 лв. за кубик вода в Смолян, където доходите са значително под софийските.

Предлаганите цени на ВиК-услугите за домакинствата във Варна са под нивото на социалната поносимост за жителите на града на цената на ВиК-услуги, която е 4.06 лв./куб. м, посочват още от енергийният и воден регулатор.

Водният оператор на Варна е планирал 28.5 млн. лв. инвестиции като 58% от тях са предназначени за подобряване на услугата по водоснабдяване и 16% - за канализация. От дружеството залагат инвестиции и за пречистване на отпадъчните води и поставянето на нови водомери.

Бизнес планът на ВиК-Варна бе внесен за одобрение в регулатора на 30 юни 2016 г., но неколкократно бе връщан за корекции. Така КЕВР е успяла да намали заявените от дружеството цени на ВиК услугите за всяка от петте години на започващия нов регулаторен период 2017-2021 г.

Според представителите на ВиК дружеството благодарение на оказаната от регулатора помощ са отстранени първоначалните недостатъци в бизнес плана на дружеството и с изпълнението му ще бъдат постигнати заложените цели - повишено качество на ВиК услугите, намаляване на загубите на вода по преносната мрежа и включване на нови обекти в инвестиционната програма.

На общественото обсъждане експертите от Националния браншови синдикат "Водоснабдител" – КНСБ, Съюза на ВиК операторите и Комисията за защита на потребителите също подкрепиха бизнес плана на дружеството през новия регулаторен период и посочиха, че реализацията на инвестиционната му програма му ще гарантира устойчивото развитие посредством обновяване и модернизиране на инфраструктурата на обслужваната територия.

Споделяне

Още от Бизнес