Водата за напояване намалена от агроминистъра

Заради сложната икономическа ситуация, която засяга голяма част от българските фермери, е намалена цената на водата за напояване, съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) в петък. Като друг мотив за тази стъпка се посочва правителствения приоритет за възстановяване на поливното земеделие в страната.

Цената на услугата “водоподаване за напояване“ се определя от министъра на земеделието и храните и решението за свалянето ѝ е взето от комисия след обстоен анализ, уточниха от агроведомството.

Така гравитачно подаваната вода за напояване поевтинява с една стотинка за кубик, а за поливната течност за оризопроизовдителите е определена максимална цена от две стотинки за куб. м.

От министерството смята още, че след предприемане на съответните мерки за оптимизиране дейността на доставчиците и прилагането на правителствената програма за развитието на хидромелиорациите в България, за следващите сезони ще се открият нови резерви и възможности за ново поевтиняване на водата за напояване.

През последните няколко години цената на водата за напояване е била повишавана или е оставала на една и съща стойност, уточняват от МЗХ. Няма съществена промяна и на поливните площи: при налични изградени поливни площи 7 471 131 дка към 2000 г., годни са 5 417 000 дка, а реално се поливат около 450 000 дка.

По-ниската цена на водата ще е стимул за ползвателите да разширяват поливните територии и да отглеждат повече поливни култури.

Към момента на територията на страната има съдебно регистрирани и работят 92 сдружения за напояване, които стопанисват общински или държавни хидромелиоративни съоръжения, допълват от ведомството

Тези организации средно около 65 000 дка площи при чувствително по-ниски цени на поливната вода.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?