Водата за напояване не достига

Водата за напояване не достига

Липсата на валежи през май не може да се компенсира по никакъв начин и трябва да се подготвим за сушава година, предупредиха в понеделник от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). А

нализ за състоянието на водите, разпореден от министър Джевдет Чакъров, сочи, че състоянието на оттока на реките и на нивото на подземните води е критично, а язовирите за напояване за наполовина празни.

Въпреки оскъдните валежи през зимата, положението с водоизточниците, използвани за питейни нужди, е задоволително и ако се използват само по предназначение, течността в  тях ще е достатъчна за нуждите на населението.

В момента 72 на сто от обемите на питейните язовири са запълнени, сочи статистиката на екоминистерството. Тези водоизточници е точат само по одобрен предварително месечен график и Чакъров е разпоредил засилен контрол върху спазването на обемите за ползване.

В неблагоприятно състояние обаче са язовирите, използвани за напояване. Само 47 на сто от техния обем е запълнен, което е доста тревожно за състоянието на реколтата, което се влошава и се очаква сериозно намаляване на добивите.

Нивото на подземните води е критично. Регистрирано е най-ниското им ниво от 2000 година досега. Наличните данни за състоянието им, свързани със състоянието на реките показват, че в момента оттокът на реките се образува за сметка на подземните води, а не обратното – оттокът на реките да подхранва подземните води, както е нормално този сезон.

Затова експертите от МОСВ препоръчват пестеливо използване на подземните води и предупреждават тя да се ползва предимно за питейни нужди, особено в Добружда, Тракийската низина, крайдунавските населени места и др. селища, които разчитат на подземната течност.

Оттокът на реките е по-нисък от средномногогодишния. Това явление е абсолютно необичайно за месец май, когато нормално всички реки текат с водни количества над средномногогодишните. Най-нисък е оттокът на реките в Черноморския басейн – 37 на сто от средномногогодишния отток, съобщават още от МОСВ.

Споделяне

Още от България