Водната реформа тръгна от Смолян

Проблемни остават 12 области, преговорите за тях ще са след местните избори

Водната реформа тръгна от Смолян

Чаканата от близо десет години водна реформа тръгна от Смолян с подписването на първия договор между асоциацията по ВиК и местния ВиК оператор. В още 15 области предстои сключването на договори, но 12 остават проблемни. Това съобщи министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова по време на блиц контрол в парламентарната комисия по регионално развитие.

"Във всяка една реформа пионерите изминават най-трънливият път, затова изказвам благодарностите си към областния управител на Смолян Недялко Славов управителя на ВиК–Смолян Мариан Николов, кмета на община Смолян Николай Мелемов и останалите кметове на общини в региона за усилията, които положиха", заяви заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков след подписването на първия договор.

Инвестиции за 50 млн. лв. във ВиК мрежата на Смолянска област

С подписването на договора се отваря възможност за инвестиции от 50 млн. лв. във ВиК мрежата на Смолянска област. Средствата ще дойдат от оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

Смолян стана първата област, която изпълнява изискванията за реформата във водния сектор. Това е ключово условие, за да може да се ползват европейски пари през настоящия програмен период.

Договорът между асоциация по ВиК Смолян (АВиК) и "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Смолян е за 15 години. С него операторът се задължава да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите и съоръженията на територията на всичките десет общини от област Смолян, които членуват в асоциацията. Това са Смолян, Чепеларе, Девин, Мадан, Рудозем, Неделино, Златоград, Доспат, Борино и Баните.

Според подписания договор ВиК–Смолян се ангажира още да направи капиталови инвестиции най-малко за 13.5 млн. лв. Дружеството се ангажира да разшири снабдителната мрежа с нови потребители и да намали загубите на вода.

Област Смолян има първото в страната готово прединвестиционно проучване, въз основа на което ще бъдат направени инвестициите в мрежата. Сметките показват, че те възлизат на около 50 млн. лв.

Ефектът за населението след инвестирането на средствата ще бъде по-добри ВиК услуги на поносими цени, каза Николай Нанков.

Проблемни остават 12 области

Основните стъпки на реформата в отрасъл ВиК вече приключиха в няколко направления – регистрирани са асоциации, подготвени са договори между асоциации и оператори, като в 16 области операторите са консолидирани и има по един, с който ще се сключи договор за съответната обособена територия, отчете министър Павлова пред парламентарната комисия по регионална политика.

Тя допълни, че в тези области ще се изработят първите прединвестиционни проучвания. В момента за 14 се провежда процедура за избор на изпълнител.

В 12 области операторите все още не са окрупнени, каза министър Павлова. В тях ще се проведат разговори с новите общински ръководства, пред които ще се разяснят целите на реформата. Ако те не се окрупнят, няма да получат достъп до средствата по ОПОС, предупреди тя.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още от Реформирай това!

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?