Водните проекти на Пловдив и Тутракан получиха над 147 млн. лв. еврофинансиране

Водните проекти на Пловдив и Тутракан получиха над 147 млн. лв. еврофинансиране

Водните проекти на Пловдив и Тутракан получиха над 147 млн. лв. финансиране по оперативна програма "Околна среда". Договорите бяха подписани в сряда в Министерството на околната среда и водите.

Водният проект на Пловдив е за над 115.3 млн. лв., от които 80.7 млн. лв. е безвъзмездната помощ.

Средствата ще отидат за рехабилитазия на ВиК мрежата в града и на пречиствателната станция за отпадни води. Срокът за изпълнение е две години и половина (30 месеца).

Община Пловдив вече е обявила поръчката за модернизацията на пречиствателната станция с прогнозна стойност над 58.8 млн. лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е 16 април.

След реализацията на проекта над 415 000 пловдивчани ще имат достъп до подобрено пречистване на водите, а близо 15 000 жители ще се ползват от подобрени услуги във водоснабдяването, посочи министърът на околната среда Нено Димов.

Договорът с община Тутракан е за изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и доизграждане на канализационната мрежа в града.

Проектът е на обща стойност над 32.3 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ е близо 22.7 млн. лв. Срокът за приключване на дейностите е 30 месеца.

С доизграждане на канализационната мрежа в града ще се осигури изцяло свързаност на населението към канализацията, което ще повиши качеството на ВиК услугите. Освен това допълнително над 10 000 жители ще получат достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води.

С изграждането на новата пречиствателна станция за отпадни води ще се осигури събирането, отвеждането и пречистването им от територията на града преди заустването им в река Дунав.

"Ограничаването на замърсяването на речните води ще подпомогне и за опазване на биологичното разнообразие в река Дунав с ефект и извън границите на страната", каза Нено Димов.

Споделяне

Още от Бизнес