Военните съдии се обидиха от доклад за качеството на работата им

Военните съдии се обидиха от доклад за качеството на работата им

Председателите на четирите военни съдилища изказаха във вторник пред Висшия съдебен съвет своята “обида“ от доклада за качеството на военното правораздаване. Документът бе изготвен и публикуван от Върховния касационен съд (ВКС) през септември. В него се критикува остро работата на военните съдилища.

В документа не се казва директно, че няма смисъл от съществуването на магистратите под пагон, но с почти всеки ред от него се дават примери в тази посока. Военните съдилища са в пъти по-малко натоварени от техните колеги в общите съдилища.

Статистиката показва, че средната натовареност на съдия във Военно-апелативния съд е 1,2 дела на месец. Средната натовареност на съдия във военно-окръжните съдилища е 4,34 дела на месец. Тя обаче е още по-ниска, защото военните магистрати си надписват дела. Те смятат за дела и разпитите на свидетели и обвиняеми, които са провеждат пред тях. Срещу това получават заплати от над 3000 лева на месец.

За сравнение натовареността на наказателните съдии в Софийски градски съд е 12.5 дела на месец - близо 10 пъти повече работа за същите заплати.

Извън това ВКС установява много сериозни пропуски при квалификацията на военните съдии. В доклада директно се казва, че голяма част от присъдите в системата се отменят заради лоша правна подготовка. Проблемът е, че "потенциалът на назначените военни съдии не търпи развитие поради ограничената им професионална изява", се казва в доклада. Привеждат се примери за гафове на военни съдии.

Пред ВСС шефовете на военните съдилища не отговориха по същество на критиките. Вместо това членовете на съвета получиха снимки на военни съдии от времето на Първата световна война и чуха аргумента, че военните съдилища са важни за националната сигурност. За грешките по делата се каза, че се случвало на съдии след една много добра година да последва някоя много лоша.

“Този аргумент няма да го коментирам. Тук не става дума за реколта вино или за футболист, който има лош сезон“, отговори Лозан Панов.

Шефът на Военно-апелативния съд полк. Димитър Фикиин обясни на ВСС, че всички военни съдии били много обидени от доклада. Той посочи, че проверяващите съдии от ВКС не са пожелали да чуят забележките на проверяваните преди публикуването на доклада. Неговите колеги военни магистрати от страната допълниха, че проверката на ВКС е била тенденциозна, защото първо били проверени военните съдилища, а не някои други цивилни съдилища.

Дебатът продължи близо три часа, но това време бе използвано от мнозинството в съдийската колегия на ВСС да напада Лозан Панов защо си позволил да проверява магистратите под пагон. Чуха се аргументи, че той изземвал правомощия на съдебния инспекторат и не следвал пътната карта на съдебната реформа. Никой от мнозинството не взе предвид по същество критиките срещу системата на военните съдилища. В крайна сметка докладът бе приет за сведение.

Споделяне

Още от България