Военният министър обяви за неизгодни сделки с имоти на МО в общини с кметове от ГЕРБ

Едната вероятно ще стигне до съд, за другите ще се водят преговори

Ангел Найденов. Сн. БГНЕС

Министърът на отбраната Ангел Найденов обяви, че министерството е сключило неизгодни сделки при предишното правителство на ГЕРБ. Пред журналисти в четвъртък той даде примери за такива сделки и предупреди, че министерството ще направи всичко възможно да ги развали.

Трите примера, които даде министърът, се отнасят до сделки, които са сключени в общини с кметове, избрани с подкрепата на ГЕРБ, а именно община Пловдив с кмет Иван Тотев, община Бургас с кмет Димитър Николов и Благоевград с кмет Атанас Камбитов.

Една от сделките е за продажба на имот собственост на МО в с. Марково, Пловдивско, с купувач фирма "Лайм" ООД. Предложението на МО е да се анулира продажбата и тя да не бъде осъществена, като аргументите на министъра са, че постигнатата цена за терен в размер от 50 декара е неизгодна за министерството.

"Разбирам, че интересът на купувача, без да соча имена, е да купува евтино, но интересът на МО като продавач е да продава възможно по-скъпо и съответно това да бъдат постъпления в разпореждане за целите на структурите на министерството и на Въоръжените сили", каза Найденов.

"Постигнатата цена по сделката е в размер на 933 000 лв., като започва от около 289 000 лв. данъчна оценка, с начална цена на търга 434 000 лв. Това прави 18 лв. за кв.м при средна пазарна цена на имотите в този район от 50-52 лв.", отбеляза министърът.

Ангел Найденов каза още, че в центъра на този имот се намира действащо военно поделение - стационарен комуникационен възел и ако се наложи неговото преместване, ще са необходими повече от 1 млн. лв. Министърът посочи и че няма договорени условия за достъп на военните до този стационарен комуникационен възел.

Министър Найденов наблегна, че продажбата е осъществена преди сегашното ръководство на МО. Според него сделката е неизгодна с оглед интересите на министерството и има основание да се търси анулирането ѝ. Найденов отбеляза, че никакви други интереси не се намесват, когато е направил тази преценка. Той каза, че представители на фирмата, която е спечелила търга, са били поканени, за да им се предложи подписване на споразумение за отказ от сделката.

"Оттук нататък остава възможността на всеки, които чувства накърнени своите интереси, да ги търси по съответния ред, това е решение на съда", коментира Найденов.

Друга неизгодна за МО сделка е за предоставяне през 2012 г. на терен от 8 декара 300 кв.м на община Бургас срещу обещание за ремонт. Общината е проявила интерес към войсковия имот, който се намира в т.нар. разширен център на града, като срещу предоставянето му е поела ангажимент да направи ремонта на помещения в сграда собственост на МО - партерен етаж и първи етаж на бивш гарнизонен военен стол, които се предоставят на служба "Военна полиция".

Според Ангел Найденов, "когато става дума за атрактивен град с възможности като Бургас, да предоставиш безвъзмездно терен от 8 декара в центъра на града, е, меко казано, неуместно".

"Най-малкото заради това, че военното министерство респективно би могло до получи сграда или друг терен, или възможност да построи нещо, което е за нуждите на "Военна полиция", но имотът е предоставен безвъзмездно", отбеляза министърът. Той посочи още, че до този момент в МО не са получили никаква оценка на стойността на това, което е осъществено като ремонт от общината и дали кореспондира на стойността на имота.

Ангел Найденов смята, че тази сделка също трябва да бъде спряна.

Като друга неизгодна сделка военният министър посочи искането на община Благоевград за прехвърляне на собственост върху терен - част от войскови терен, който е с действащо военно поделение.

Споразумението за това е подписано на 5 октомври 2012 г. , с което общината се ангажира да извърши определени дейности, свързани с проектиране и изграждане на необходими помещения и инфраструктура в поделението, от което да бъдат отнети 67 декара.

Ангел Найденов каза, че до този момент ангажиментът на общината не е изпълнен - става въпрос за изграждане на КПП-та, вътрешни и външни шосейни подходи, ограда, електрозахранване, водопровод.

В случая Министерството на отбраната предоставя безвъзмездно и трябва да си плати допълнителни разходи, за да премести военните формирования", посочи министърът.

Найденов намира и това споразумение за неизгодно и неотговарящо на интересите на МО, като посочи, че МО не отказва предоставянето на терена, но апелира да бъде направено това, с което общината се е ангажирала.

На пресконференцията министър Ангел Найденов представи информация и за подготвените за разпореждане първи десет сделки с имоти. Те са с данъчна оценка на стойност 4.1 млн. лв.

Десетте имота са предвидени за безвъзмездно предоставяне от МО към министерства, общини и ведомства, но за тях не бяха дадени подробности.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес