Висока самооценка:

Военното министерство е решило всички проблеми освен къде да живеят военните

Сн. БГНЕС

Военното министерство се самооцени високо и обяви, че е спряло корупцията във ведомството, че управлява по нов модерен начин, постигнало е висок социален статус на военните и е възстановило общественото доверие в армията. Това са основните изводи от отчета за тригодишното управление на ГЕРБ в отбраната – поредният документ, произведен от администрацията на МО под ръководството на министър Аню Ангелов, който дава висока оценка на ръководството на министерството.

Според МО от обещанията, дадени от ГЕРБ за развитието на сектора, са изпълнени 50, 37 са в процес на изпълнение, а 4 са частично изпълнени. Само едно не е изпълнено – не е решен въпросът с жилищното настаняване на военните и цивилните служители.

ГЕРБ обеща разширяване оборотния фонд чрез "изграждане по нови технологии на фамилни оборудвани жилища във войсковите райони или в близост до тях и наемане на жилищни площи за сметка на бюджета за отбрана“, но ръководството на МО остана много далеч от това намерение.

Отчетът е подготвен в изпълнение на волята на премиера Бойко Борисов. Преди няколко дни Борисов поиска отчети за тригодишното управление на министрите си в отговор на критиките към управлението му. Очаквано те не проявяват висока самокритичност.

"Още от самото начало на управлението ние поведохме борба с корупцията. Не позволихме нито лев да се използва непрозрачно. Ние насочихме всички средства за дейности, които повишават способностите на въоръжените сили или издигат престижа на българския военнослужещ", се посочва в отчета на МО.

В същото време обаче е отбелязан като "частично изпълнен" ангажиментът за "изграждане на организационна и нормативна среда и въвеждане на процедури за елиминиране на корупцията в отбранителната политика". В отчета не се споменава за проблемите на ведомството с обществените поръчки, част от които бяха признати и от самия министър, който дори поиска помощ от службите.

Като основен успех на ГЕРБ е посочено преодоляването на негативните последици от предишните управления и предоговарянето на големите договори за модернизация.

С основание са изброени серията планове и стратегии, изготвени от военното министерство през последните три години, но не е отбелязано, че малко от заложените в тях критерии се изпълняват.

Много от ангажиментите, посочени като изпълнени, не са подкрепени с конкретни примери, а единствено с това, че вече са вкарани в различни стратегии и планове.

Пример за такъв изпълнен ангажимент е разработването "на политика на постепенно и подготвено разширяване на приноса на българските въоръжени сили в съюзническите усилия за поддържане на мира и неутрализирането на рисковете и заплахите за колективната и националната сигурност". Изпълнението му се мотивира със самото му присъствие в Бялата книга и в Националната отбранителна стратегия, в които било "определено нивото на политическа амбиция в отбраната и набелязани мерки за неговото постигане".

Като частично изпълнено е отбелязано обещанието за подобряване на системата за бойна готовност на войските в съответствие със стандартите на НАТО. Към момента достигнатият критерии за силите, притежаващи способност за участие в продължителни бойни действия в частта му за Сухопътни войски се определя на 7.5%, стремежът е да достигне 10% от личния състав.

МО отчита още, че е върнало фокуса върху бойните способности на въоръжените сили, като всяка година увеличава средствата за учения и бойна подготовка.

Според МО в момента се изпълнява и ангажиментът за "подобряване качеството на живот чрез въвеждане на добри практики и решения за стимулиране в зависимост от изпълнението, самоусъвършенстването и проявяваните морални качества".

През последните години заплатите в сектора не са увеличавани, но са едни от най-високите в публичния сектор. МО остана и едно от малкото ведомства, които не раздадоха бонуси на служителите си.

В отчета на МО не е отделено място и за едни от най-съществените разминавания в обещанията на военния министър – решаването на проблемите с ненужните армейски имоти и муниции.

Според плана за развитие на въоръжените сили до 2014 година трябваше да бъдат осигурени общо около 114 млн. лева за утилизация. Само за 2011 година сумата трябваше да е 45 млн. лева, а за 2012 – 60 млн. лева. Тези пари обаче не бяха осигурени и проблемът с утилизацията на ненужните боеприпаси се задълбочава.

През 2010 година екипът на военния министър Аню Ангелов обяви амбиция до края на 2012 година МО да се освободи от всички армейски имоти с отпаднала необходимост, които към тогавашния момент бяха 858. МО обаче успя да продаде едва няколко десетки имоти и оправдава неуспеха си със застоя на имотния пазар.

В крайна сметка оценката на ръководството на МО е, че през "изминалите три години от мандата на правителството на ПП ГЕРБ в МО отбраната бяха реализирани на практика основните принципи и задачи на правителствената програма в областта на отбраната".

Споделяне

Още по темата

Още от България