Военното министерство очаква близо половин милион лева от недобросъвестни охранители

Около 500 ненужни армейски имоти въобще не се охраняват

Военното министерство очаква близо половин милион лева от недобросъвестни охранители

Министерството на отбраната (МО) очаква около 460 хиляди лева от фирми, на които е платило за охраната на армейски имоти, оказали се обаче разграбени.

В периода 2009 – 2012 г., МО е отправило искания за общо 600 000 лв към недобросъвестни охранители. Задържани са и данъчни фактури за месеците, през които е допуснато нанасяне на вреди в охраняваните имоти.

Досега са платени 140 хиляди лева, а за останалите текат процедури. Само през миналата година в министерството са постъпили близо 49 хиляди лева от осем охранителни дружества.

Според справка на военното министерство, предоставена по искане на Мediapool, през 2011 година са дадени общо 12.32 млн. лева за охрана на имотите с отпаднала необходимост. За тази година са планирани 10.43 млн. лева.

В момента 17 фирми охраняват общо 480 имота.

Всеки месец се изготвят протоколи за качеството на охраната и при "нанесени вреди" в даден имот съответната фирма трябва да ги заплати.

Министерството на отбраната обаче осигурява охрана на имотите с доказана необходимост след извършени обследвания – наличие на сгради, съоръжения и други.

Близо половината от всички 976 военни имоти с отпаднала необходимост не се охраняват.

Тенденцията е да продължават да се освобождават все повече военни имоти предвид предстоящото закриване на военни части и съкращаване на военнослужещи. Все повече зачестяват и новините, свързани с разграбването на пустеещите военни имоти, а МО обяви и официално, че не може да изпълни плана си да се освободи от тях като ги продаде или предостави на общини.

Преди повече от две години военният министър Аню Ангелов заяви намеренията си до края на 2012 година МО да се освободи от всички армейски имоти с отпаднала необходимост, които към тогавашния момент бяха 858.

Сега по официални данни на МО ненужните имоти са 976, а броят на магазините и подблоковите пространства е 163.

През цялата 2011 година са проведени общо 194 тръжни процедури, при които са продадени 26 имота на обща стойност 7.4 млн. лева. Общо 18 имота пък са предоставени на 7 общини.

Тази година са открити 25 тръжни процедури, а още 10 се подготвят.

Приходите от наеми през миналата година са над 6.3 млн. лева.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?