Военното министерство продава имоти за около десет милиона

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на 15 военни имота и разрещи да бъдат продадени, съобщи пресслужбата на кабинета.

Общата цена на имотите е около 10 млн. лева. Сред тях са имоти във варненския квартал "Аспарухово", в Добрич, Каварна, Пазарджик и други.

Те ще бъдат продадени на търг, като първоначалната цена ще бъде определена като данъчните оценки на предлаганите имоти се завишат с 10 на сто и се прибави балансовата стойност на съоръженията, които са част от имотите и не подлежат на данъчно деклариране, също увеличена с 10 на сто.

Правителството разреши да бъдат продадени и шест апартамента в Калофер, собственост на "Интендантско обслужване" ЕАД. Пет от жилищата ще бъдат продадени на наемателите им - дългогодишни работници и служители на държавното дружество, на цени, определени от лицензиран оценител.

Шестото ще бъде предложено на търг по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие.

Ще бъдат продадени два имота на друго държавно дружество - "ТЕРЕМ" ЕАД. Това са едноетажна сграда с производствено и ремонтно предназначение и казарма, намиращи се в землището на варненското село Константиново.

Продажбата ще се извърши чрез пряко договаряне с дъщерното дружество "ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД при начална цена, не по-ниско от пазарната стойност, определена от независим оценител.

Споделяне

Още от България