Военното министерство застрахова рейнджърите зад граница за над 760 хиляди

Снимка: БГНЕС

763 000 лв., без ДДС, е готово да плати Министерство на отбраната за застраховането на българските военнослужещи, изпълняващи мироопазващи мисии в Афганистан, Косово и Босна и Херцеговина. В сумата е включена и застраховка на подвижния състав, както и екипажите на Военновъздушните сили, които изпълняват полети до районите на действие на контингентите. А застрахователният период обхваща периода 2017-2019 г.

Контингентите участват в операциите на ротационен принцип. Продължителността на една мисия е до 6 месеца. Броят на военнослужещите и цивилните лица от Министерство на отбраната и Българската армия, командировани за изпълнение на задачи в горепосочените райони, както и срокът на тяхното пребиваване са различни. На отделните етапи през годините бройките на застрахованите лица може да бъдат завишени, става ясно от документацията. Поръчката има три обособени позиции, всяка с период за действие от три години.

Най-скъпа е застраховката на мисията на Българската армия, участваща в операция ISAF в Афганистан. Финансовият ресурс, който е заделен е 655 000 лв. и включва застраховки за: “злополука и медицински разходи”, “Каско”, “Пожар и природни бедствия”, “Щети на имущество”, “Гражданска отговорност”, “Зелена карта”, “Карго”, отбелязва БГНЕС.

Прогнозата на МО е за застраховането на 130 военнослужещи и 16 единици военна техника за всяка една година. Отделно застраховани ще бъдат и военнослужещите и цивилните служители на армията и на военното министерство, които са командировани в района на българската мисия в Афганистан.

Далеч по-евтина излиза застраховката на мисията в Косово – 72 000 лв. Става въпрос за застраховането на около 20 военнослужещи за всяка една година, като към настоящия момент не се предвижда използване на автомобилна техника.

Застраховането на личния състав – 10 военнослужещи за всяка година и 2 единици техника, които са част от операцията на Европейския съюз “Алтея” в Босна и Херцеговина ще струва 36 000 лв.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?