Връща се желанието за инвестиции в имоти

Връща се желанието за инвестиции в имоти

Внушителен ръст в броя на издадените разрешителни за строеж в периода април-юни 2010 г. спрямо първото тримесечие забавя спада в желанието на инвеститорите на годишна база. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в понеделник.

През второто тримесечие местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1441 жилищни сгради с 3933 жилища в тях и с 508 938 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 58 административни сгради (офиси) с 36 697 кв. м РЗП и на 1171 други сгради с 564 591 кв. м РЗП.

Това е ръст от 46 на сто на база тримесечие по отношение на жилищните сгради, жилищата в тях са с 41 на сто повече, а застроената им площ нараства с 42 на сто. За сравнение издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради през първото тримесечие на 2010 г. спрямо предходното намаляха с 26.5%, жилищата в тях - с 28.9%, а застроената им площ - с 30.1%.

Административните сгради през сравнявания период се увеличават с 18.4 на сто, но разгъната застроена площ (РЗП) намалява с 23.4 на сто. Броят на другите сгради бележи ръст от 34.9 на сто, а общата им застроена площ нараства с 35.1 на сто.

В сравнение с второто тримесечие на 2009 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 21.3 на сто, а жилищата в тях - с 12.7 на сто. Спадът в броя на издадените разрешителни за жилищни сгради през първото тримесечие на т.г. спрямо предходното бе близо 33%, а на жилищата в тях – 57.3%.

През второто тримесечие на 2010 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Варна - 176, София (столица) – 166 и Бургас - 135,

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Варна - 675, Благоевград - 460, София (столица) - 438, и Пловдив - 413.

Ръст от 70% при новото строителство на база тримесечие

От началото на 2010 г. НСИ събира данни за започнатото строителство на нови сгради. През второто тримесечие на годината е започнал строежът на 785 жилищни сгради с 1811 имота в тях и с 256 084 кв м обща застроена площ, на 36 административни сгради (офиси) със 17 957 кв. м РЗП и на 545 други сгради със 198 118 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 69.9 на сто, на жилищата в тях - с 9.6 на сто, а застроената им площ нараства с 21.5 на сто.

Административните сгради са повече с 16.1 на сто, но съответната им РЗП намалява с 42.6 на сто. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 64.2 на сто, а общата им застроена площ – с 15.3 на сто.

Най-голям брой сгради са започнати в областите: София (столица) - 112 жилищни, 7 административни и 34 други сгради, Пловдив - 91 жилищни и 59 други сгради, и Бургас - 81 жилищни и 64 други сгради.

Споделяне

Още от Имоти

Колко време давате на новия парламент?