Временна забрана за висшите чиновници да вземат пари за участие в комисии

Кабинетът реши да отмени изплащането на възнаграждения на висшите чиновници за участието им в съвети, комисии, комитети и различни работни и експертни групи,. Така на министри, заместник-министри, членове на политически кабинети, областни управители и техните заместници, както и служители на държавната администрация ще бъде забранено да получават допълнителни възнаграждения в посочените случаи. Целта на мерките е да се отговори на обществените очаквания за прозрачност и ефикасност в дейността на публичния сектор, посочи в съобщение Министерският съвет.

Съществената част от реформата, касаеща заплащането на държавните служители, ще бъде осъществена след приемането от Народното събрание на внесения от Министерския съвет през ноември 2011 г. законопроект за промени в Закона за държавния служител и свързаните с него закони, допълват от правителствената пресслужба.

Забраната за бонусите на висшите чиновници обаче ще важи до влизане в сила на съответните нормативни промени, които ще допринесат за въвеждането на по-прозрачен и по-ефикасен модел на възнаграждения в публичния сектор, пише в прессъобщението.

Извън обсега на предложените реформи обаче остават получаваните възнаграждения за участие в съвети, комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други подобни, които не са юридически лица. Получаването на тези възнаграждения е предвидено изрично или е допуснато по силата на специални закони и/или подзаконови нормативни актове.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?