Времето, в което българи са работили в Бразилия и Тунис, ще се зачита за стаж у нас

Времето, в което българи са работили в Бразилия и Тунис, ще се зачита за стаж у нас

Времето, през което български граждани са били осигурявани в Бразилия и Тунис, ще се зачита за осигурителен стаж. Това предвиждат спогодбите за социална сигурност на България с двете страни, подписани в края на миналата и в началото на тази година, които правителството предлага за ратификация от Народното събрание.

Спогодбите се основават на принципите за еднакво третиране на лицата в съответните държави при сумирането на периодите за осигуряване. Документите обхващат всички хора, които са или са били подчинени на законодателството на едната или на двете договарящи страни, както и лицата, чиито права произтичат от правата на тези лица. От тях ще се възползват и лицата, работили и осигурявани в Бразилия и Тунис преди влизането в сила на спогодбите.

Споделяне

Още от България