Все по-малко висшисти ще се търсят на пазара на труда

Повече ще са позициите за хора със средно специално образование

Все по-малко висшисти ще се търсят на пазара на труда

Все повече хора с висше образование ще работят занапред на позиции, за които се иска по-ниско образование. Прогнозите са и в средносрочен, и в дългосрочен план да се търсят най-вече хора със средно специално образование.

Това е един от изводите, направен при представяне на прогнозата за развитието на пазара на труда в България до 2032 г. Тя е направена от изследователски екип по проект на Министерството на труда и социалната политика, финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Според анализите се очаква през 2022 г. висшистите, които работят на позиции, за които се иска по-ниско образование, да са 41.6 хиляди, а през 2032 г. - 53 хиляди.

През 2022 година ще са необходими близо 1.5 млн. души със средно професионално образование.

В същото време заетите във възрастовата група от 15 до 64 години ще намаляват и през 2022 г. се очаква да са 2.966 млн. души или с 3.4% по-малко от 2018 г., каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Положителна е тенденцията до 2032 г. за нарастване ролята на преработващата промишленост, която измества търговията от първото място по брой заети. В съответствие със световните тенденции е прогнозираното нарастване на заетостта в образованието с около 30 700, което е ръст от 15.3%, както и във сектора на хуманното здравеопазване и социалната работа - нарастване с около 12 800, което е ръст от 9.1 на сто, каза министър Бисер Петков.

Той посочи, че през 2032 г. най-голяма заетост се прогнозира при професиите продавачи в магазините - 162 900 заети, при административните специалисти - 121 000 заети, водачите на тежкотоварна автомобили и автобуси - 105 600, работници в преработващата промишленост - 92 600 заети, и работници в добивната промишленост и строителството 73 700.

По думите на министъра се очертава недостиг от кадри със средно образование (около 94 000 души), който вероятно ще бъде запълнен от хора с по-високо или по-ниско образование. В същото време е прогнозиран и структурен излишък при хората с основно и по-ниско образование и при тези с висше образование, който ще бъде преразпределен там, където са налице дефицити.

Освен това се очаква застаряване на заетите, което се обуславя от тенденцията за застаряване на населението като цяло. Освен това се очаква да продължи концентрацията на население и на заети в големите градове - София, Пловдив и Варна, а всеки трети зает ще е в столицата.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?