Все повече български емигранти се завръщат у нас

Все повече емигранти се връщат обратно в България. За периода 2013 - 2016 г. завърналите се са 35 000 души или средно по около 10 000 на година. Въпреки това хората, които напускат страната, за да живеят в чужбина, остават повече. Темпът на завръщане би могъл да се увеличи при висок икономически растеж, по-голяма заетост и намаляване на разликата между доходите у нас и в страните от Западна Европа.

Така дори може да се стигне до отрицателна нетна миграция (разликата между напускащи и завръщащи се) като в Естония например, където подобни резултати се наблюдават вече две поредни години.

Това е записано в доклад на институт "Отворено общество" който е част от поредицата статии на организацията, посветени на 10-годишнината от членството на България в Европейския съюз. За изводите си авторите Георги Ангелов и Марин Лесенски са използвали данни от националната и европейската статистика, както и от статистическите служби на други държави като САЩ и Турция, където има големи български общности.

Данните показват, че за последните три десетилетия най-големите емигрантски вълни са били в края на 80-те години на ХХ век (масовото изселване на българските турци) и по време на кризисното последно десетилетие на миналия век. През първия период нетната миграция достига 66 000 души годишно. През втория намалява до около 27 000 души. В първото десетилетие на ХХІ век вече спада до 17 500 души. По последни данни на Националния статистически институт (НСИ) е намаляла до малко над 4000 души основно заради увеличения брой на завръщащите се.

Около 1.1 млн. души, родени в България, живеят в други държави. Според авторите, поне 600 000 - 700 000 от тях са напуснали по икономически причини.

Най-голяма част от емигрантите са в страните от ЕС - Испания, Гърция, Германия, Великобритания и Италия. Малко над 400 000 български емигранти живеят в Турция, а около 100 000 са те в САЩ и Канада.

Противно на очакванията, след влизането на България в ЕС не се наблюдава трета вълна на масова емиграция, а по-скоро узаконяване на престоя на вече напусналите страната. Свободният режим на движение и пълният достъп до трудовия пазар на ЕС дават възможност на българите да заминават в чужбина за известен период от време и да се връщат спокойно обратно.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?