Все повече хора си купуват стаж за пенсия

Купуването на една година осигурителен стаж през 2010 г. струва 806.4 лева, съобщи БТА позовавайки се на разчети на Националния осигурителен институт (НОИ). През 2009 година 1410 висшисти са си купили стаж за времето на следването им при план за годината 1250 души, показват данните от отчета на НОИ. За първите четири месеца на 2010 година закупилите стаж за следването си са били 139 души. През цялата 2008 година 822 висшисти са закупили стаж, сочат данните.

От НОИ информират, че през 2008 година са купени средно 29.60 месеца осигурителен стаж, а през 2009 г. - над 34 месеца.

С намерението да се повиши изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране с три години от 1 юли догодина въпросът за закупуване на стажа става все по-актуален. От тази дата се очаква мъжете да се пенсионират при 40 години осигурителен стаж, а жените - при 37 години при запазване на необходимата възраст за пенсиониране - 63 години за мъжете и 60 години за жените. Предвидена е възможност за пенсиониране при навършена възраст, но недостигащ стаж, но с 2.4 процента по-малко пари за всяка година недостигащ стаж.

Възможността за закупуване на стаж според сегашното законодателство важи до 31 декември 2015 г. С предстоящата реформа тези условия обаче могат да бъдат променени. През 2010 година сумата на осигурителните вноски за месец "закупен" осигурителен стаж е 67,20 лева. Толкова е осигурителната вноска за фонд "Пенсии" и е в размер от 16 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се (420 лева).

Закупеният стаж не променя индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване на пенсията и оттам не влияе на размера на пенсията.

Висшистите и полувисшистите могат да "откупят" цялото или част от времето, през което са се обучавали. Те нямат право да плащат разсрочено стажа чрез удръжки от пенсията, а внасят парите наведнъж или на няколко пъти по банков път. Ако по време на обучението хората са работили и са били осигурявани, то те нямат право да закупят стаж за следването си. Завършилите в чужбина също могат да закупят осигурителен стаж за времето на следването си, ако не са работили през този период. Те също подават заявление в териториалните поделения на НОИ.

За тези, които не са висшисти, навършили са общата възраст за пенсиониране, но не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, е дадена възможност да внесат за своя сметка осигурителни вноски. От това право не могат да се възползват тези, които искат да се пенсионират на по-ниска от общата възраст - като работилите при неблагоприятни условия на труд.

Експертите посочват, че често именно хора, работещи при първа и втора категория труд, искат да купят стаж, за да се пенсионират по-рано, но такава възможност законодателството не дава. Няма обаче законова пречка, ако са завършили висше или полувисше образование, да внесат осигурителни вноски за желания от тях период.

Споделяне

Още от България