Всеки четвърти българин очаква трудности, а всеки пети – подем през 2018 г.

Всеки четвърти българин очаква трудности, а всеки пети – подем през 2018 г.

Общо 18% от българите очакват 2018-а да бъде година на икономически подем, а 26% - на икономически трудности. Данните са от 41-вото световно изследване “Край на годината“ на "Галъп интернешънъл“. Специално за България това е близо три пъти по-оптимистичен резултат спрямо аналогичното изследване в края на 2016 г. Най-голям (38%) остава делът на тези, които не очакват промени.

По отношение на личното щастие през отминаващата година, страната ни отново е на последните места в света, но вече със стойности, които са близки до тези на останалите страни от Европа - 45% се определят като щастливи, 10% - нещастни, а останалите остават някъде по средата или се затрудняват да отговорят.

Общата тенденция за България е за нарастване на дела на позитивно отговарящите. Настроенията в България са в съзвучие с държавите от Източна Европа.

Икономическият оптимизъм по света намалява в последните години. Изследването показва, че 28% от населението е положително настроено за икономическото развитие през 2018 г. Песимисти са 30%. Като цяло 39% от анкетираните по света смятат, че 2018 г. ще бъде по-добра от 2017 г.. Това е с 13% по-лош резултат в сравнение с предната година. Общо 23% очакват по-лоша година, а 32% смятат, че положението ще остане същото.

За първи път икономическият песимизъм в ЕС достига до нивата на песимизъм в Русия. На този фон общественото мнение в САЩ вече е дълбоко разделено в икономическите си очаквания за следващата година.

Най-големи песимисти са в Италия, Гърция и Турция. Най-положително настроени са хората в Нигерия и Виетнам.

Споделяне

Още от България