Всеки десети води дело срещу общинската администрация

40 на сто от заведените или водените административни дела са срещу общинските органи, 16% срещу регионалните данъчни дирекции, 7% - срещу областните управители, 4% са заведените дела срещу РДВР-та, сочи социологическо изследване на НЦИОМ, представено на семинара "Реформата в административното правосъдие в България".

Според изследването всеки трети от анкетираните 481 участници е посочил, че делото в което е бил участник, е за имот или собственост. Една пета от анкетираните водят данъчни дела, една шеста - дела, свързани с реституцията, а всеки десети води дело срещу общината. Най-много дела срещу общини има в съдилищата в Благоевград и Пловдив, а най-малко в Бургас, където пък са най-много делата срещу регионални данъчни дирекции.

В 71% от случаите на вече заведени административни дела участниците са на мнение, че в досъдебната фаза на спора държавният орган не е бил обективен при разглеждане на жалбите им. Три пъти повече са интервюираните, които приемат, че държавните органи укриват неизгодни за тях доказателства, в сравнение с онези, които не допускат това.

Хора, чиито дела са регистрирани в Благоевград и София, вярват повече от останалите, че държавните органи укриват доказателства по административни дела, се посочва в изследването, цитирано от БТА.

Най-голям е броят на административните дела с продължителност до две години. Те представляват 68% от всички изследвани дела. Според проучването като цяло в обществото доминира негативизъм по въпросите за бързината и ефективността на решаване на административните дела.

Приблизително 60% от спечелилите административни дела твърдят, че осъденият държавен орган е изпълнил решението на съда, висок е обаче и процентът на случаите - около 40%, в които въпреки решението на съда в полза на жалбоподателите, държавният орган не е предприел нищо. Две трети от участниците в изследването са декларирали, че имат твърдо намерение да обжалват решението на съда, ако то е неблагоприятно за тях, дори да са наясно, че нямат шанс да спечелят.

Още от България