Всеки девети европеец подкрепя отпускането на хуманитарна помощ въпреки кризата

Всеки девети европеец подкрепя отпускането на хуманитарната помощ въпреки икономическата криза. Това показва проучване на Евробарометър относно хуманитарната помощ и гражданската защита.

Подкрепата на жителите на ЕС за продължаване на финансирането на хуманитарната помощ се е увеличило с 9% спрямо последното проучване през 2010 г.

“Дори в трудни времена обществеността в ЕС продължава да ни подкрепя в подпомагането на хората по целия свят, които не по своя вина се намират в тежко положение, като тази подкрепа нараства през последните две години“, каза Кристалина Георгиева, комисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и отговор при кризи.

Около 71% от европейците одобряват ролята на Комисията при координирането на хуманитарната помощ. Мнозинството от отговорилите (88%) подкрепят и инициативата да се ангажират младите хора в хуманитарните операции на ЕС в рамките на доброволен корпус за помощ.

По отношение на гражданската защита 82% са съгласни, че координираните действия на ЕС при справянето с бедствия са по-ефективни от действията на отделни държави.

Тази година Европейската комисия отбелязва 20-та годишнина от предоставянето на хуманитарна помощ чрез ECHO, нейната Генерална дирекция за Хуманитарна помощ и гражданска защита.

Еврокомисията подпомага финансирането на операции за хуманитарна помощ по целия свят, основно на хора засегнати от бедствия.

Около 75% от европейците заявяват, че са загрижени за предизвикани от човека бедствия като нефтени разливи или ядрени аварии. Следват наводненията и земетресенията (67%), терористични атаки (64%), въоръжени конфликти (59%).

Около една трета от анкетираните смятат, че са добре информирани за дейностите на ЕС относно хуманитарната помощ, което е с 12 процентни пункта повече в сравнение с предишното проучване. И в двете изследвания анкетираните избират телевизията и интернет като техни предпочитани източници на информация, следвани от пресата и радиото.

Проучването на Евробарометър е направено сред 27-те държави-членки на ЕС между 25 февруари и 11 март 2012г. Анкетирани са 26 751 души лично за тяхното разбиране за политиката на Европейската комисия относно хуманитарната помощ и гражданската защита.

Споделяне

Още от Европа