Всеки пети българин живее в бедност

Самотните възрастни и родители и многодетните семейства за най-застрашени

Всеки пети българин живее в бедност

Доходите на над 1.5 млн. души в България са били под линията на бедността от 323.75 лева. Месечно през миналата година, което означава, че 21.8% от населението на страната живее в бедност, сочат данните на Националния статистически институт.

От 2008 г., когато за пръв път е проведено изследването, досега най-много бедни е имало през 2011 година - 1.672 млн. души или 22.2% от населението на страната..

В сравнение с предходната година, през 2014 г. размерът на линията на бедност се увеличава с 13.2%, а относителният дял на бедното население нараства с 0.8 процентни пункта.

Статистическите данни доказват, че ако не бяха социалните плащания от държавата - обезщетения, социални и семейни помощи и добавки, броят на бедните щеше да е много по-голям - 27.3% от населението.

За седемте години наблюдение над половината от бедните са безработни като рискът от бедност при безработните мъже е с 5.9 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени. В същото време НСИ отчита и друга тенденция - увеличение на бедните сред заетите като през 2014 година такъв е всеки десети работещ. Причината е разпространената практика хората да бъдат назначавани на половин работен ден.

В масовия случай (63%) работещите бедни са с начално образование или без образование. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява около 2 пъти за хората с основно образование и над 7 пъти за тези със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е едва 1.5%.

Типичното бедно семейство се състои от самотно живеещ възрастен човек, самотен родител с деца или двойка с повече от три деца. През 2014 г. рискът от бедност в сравнение с 2013 г. нараства с 10.8 процентни пункта при домакинствата с три и повече деца и с 11.3 процентни пункта при домакинствата от един родител със зависими деца.

Относителният дял на бедните е най-нисък в домакинства с трима или повече възрастни (12.0%) и в домакинства с двама възрастни под 65 години (13.2%).

Данните показват, че най-често бедните хора се лишават от почивка извън дома - в половината от случаите. Същият брой хора казват, че не могат да платят със собствени средства неотложен ремонт в дома или на колата, да подменят полезен електроуред или внезапно наложило се лечение.

Успоредно с това само 3.8% от българите не могат да си позволят телефон, вкл. мобилен, 1.8% - цветен телевизор, 9.8% - автоматична пералня, а 44.6% посочват, че не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден.

Една трета изпитват затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, а 40.4% се ограничават при отоплението.

Споделяне

Още от България