Всеки шести работник в ЕС с ниска заплата

Всеки шести работещ в Европейския съюз (ЕС) е получавал ниска заплата през 2010 година. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

17% от работещите в държавите-членки на ЕС са получавали ниски заплати през тази година спрямо 22% в България.

В България е най-нисък прагът, определящ ниската заплата - едно евро на час, спрямо 1.3 евро в Румъния и 3.4 евро в Португалия. Най-голям дял на работещи хора, които получават ниски заплати, е регистриран в Латвия (27.8%), следвана от Литва с 27.2%, Румъния с 25.6% и Полша с 24.2%. А най-малък е в Швеция с 2.5%, във Финландия с 5.9% и във Франция с 6.1%.

Съществуват големи различия между заплащането на мъжете и на жените. 22% от работещите жени са получавали ниски заплати спрямо 13.3% от работещите мъже. Във всички страни с изключение на България жените, получаващи ниски заплати, са били повече от мъжете. Най-голям дял на жените с ниски заплати е регистриран в Кипър – 31.4%, следван от Естония с 30.1% и Латвия с 29.4%, а най-нисък - в Швеция с 3.1%, Франция със 7.9% и Финландия с 8.0%.

29% от работещите с ниски заплати в ЕС са били с ниско равнище на образование, а 6% - с високо. На срочни трудови договори са работили 31% от хората с ниски заплати в Евросъюза спрямо 16%, които са били на безсрочен трудов договор. Най-висок процент на работещите на срочен трудов договор с ниска заплата е регистриран в Холандия (47.9%), в Полша (42.5%), в Германия (38%) и в България (36.9%).

Споделяне

Още от България