Всеки ученик – с портфолио от новата учебна година

Повече ролеви игри и без съществени промени в изпитите

Всеки ученик – с портфолио от новата учебна година

От новата учебна година всеки ученик трябва да има собствено портфолио, подобно на дневник, в което да се събират всички негови самостоятелни разработки през годината. Това е една от препоръките, която Министерството на образованието, младежта и науката е дало на училищата за новата учебна година, обяви в сряда зам.-министърът на образованието Милена Дамянова.

Към ученическото портфолио ще има приложена и оценъчна карта, в която учителите ще опишат критериите за оценяване за всяка задача и точките, които се полагат. Идеята е учениците да могат сами да си поставят оценки по разработените от учителите критерии, а когато оценката на детето се разминава с тази на преподавателя, ще се дискутират и обясняват пропуските. От образователното министерство смятат, че по този начин ще се насърчи изявата на децата и в същото време ще се улесни усвояването на учебния материал, тъй като най-лесно се запомня това, което се обсъжда с други хора и е свързано с лично преживяване.

 

Дамянова обясни, че министерството препоръчва на всички училища да започнат да изготвят ученическото портфолио за учениците си, но това ще отнеме време и най-вероятно ще обхване по-голямата част от училищата чак в края на учебната година.

 

Подобно ученическо портфолио са имали учениците от езиковата гимназия в Перник през изминалата учебна година. Практиката съществува и в други училища, където ученици имат свое електронно портфолио под формата на блог.

 

Дамянова обясни, че през новата учебна година ще се заложи на повече ролеви игри, симулации и дискусии при преподаването на децата като самите те ще бъдат оценявани за участието им в отделните проекти.

 

Изпитите за външното оценяване и матурите остават почти без промяна през новата учебна година. Изменения има само в изпита по български език и литература за четвъртокласниците. В него се запазва кратката диктовка, която проверява правописа на учениците, но досегашните 15 тестови въпроса се заменят с прочитането на текст от около страница-страница и половина, на базата на който учениците трябва да отговарят на въпроси – една част с избираеми отговори, а друга – с отворени. Така ще се проверят уменията им за извличане на информация от текста, който ще е от художествено произведение или документален текст, съобразен с възрастта на децата.

 

Външното оценяване след седми клас по български език и математика остава в досегашния си формат, но ще има промени за останалите предмети, тъй като от образователното министерство са регистрирали по-несериозно отношение към тях. Затова тази година в изпитите ще бъдат включени повече отворени въпроси по всички останали предмети.

 

Дамянова отчете 20% ръст в обхвата на петгодишните в задължителната предучилищна подготовка, но не можа да каже кои са общините, изпълнили мярката в най-малка степен. Като общини, които са се справили добре, тя посочи Бургас, Варна и София. Дамянова коментира, че преди общините да започнат да налагат глоби на родители, чиито деца не посещават задължителната забавачка, трябва да бъдат изчерпани всички други възможни подходи.

 

За проблемни родители в някои общини вече се прилагала успешно мярката “мобилни родителски срещи“, при която педагози посещават на място семействата, които не пращат децата си на училище.

 

От общо 732 296 ученици през изминалата учебна година трайно непосещаващите занятия са били 2693 деца като над 1600 не са ходили на училище по социални и семейни причини.

 

Дамянова съобщи, че в 90 училища ремонтите ще продължат и след началото на учебната година, но била създадена организация това да не попречи на образователния процес. Едно от най-пострадалите училище след земетресението през май - Професионалната гимназия по облекло и туризъм в Перник, ще бъде преместена в сградата на друго училище в града.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?