Всеки втори лев, похарчен от държавата, отива на вятъра

За 20 години правителствата са похарчили неефективно 78 млрд. лв.

Всеки втори лев, похарчен от държавата, отива на вятъра

Половината пари, които харчи държавата през бюджета, са "провал" и отиват на вятъра. От 149 млрд. лв., разпределени от правителствата в периода 1998 – 2017 г., близо 78 млрд. лв. са похарчени толкова неефективно, че могат да се определят като "провал".

Това става ясно от периодичния преглед на одитните доклади на Сметната палата, изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Статистиката на икономистите стъпва върху 966 одитни доклада. Те обхващат 20 години от работата на администрацията (1998 – 2017 г.) и се отнасят за около 149 млрд. лв. бюджетни средства.

От похарчените през последните 20 години пари от бюджета по пера, одитирани от Сметната палата, към половината са отишли на вятъра. Като "провал" могат да бъдат определени 413 случая на стойност 77.6 млрд. лв., посочва ИПИ.

242 са случаите на "успех", възлизащи на 34 млрд. лв. Други 311 случая на стойност 36.9 млрд. лв. остават "некласифицирани", защото не могат да бъдат определени нито като успех, нито като провал.

Класификация по размер на похарчените средства според 966 одитни доклада в периода 1998 – 2017 г.

В "провалените" случаи са похарчени 81% от публичните средства, а в "успешните" – около 13%, сочат данните на ИПИ.

"Прегледаните 966 одитни доклада и големият брой на "провалите" показват нехайството на администрацията към парите на данъкоплатците. В близо половината от одитираните програми, проекти и разходи държавата е лош стопанин и работи неефективно. В същото време изземва и преразпределя огромен ресурс. В този смисъл колкото повече държавата харчи, толкова повече губят гражданите и бизнеса", смятат икономистите.

Според тях е много притеснително, че делът на провалите не намалява през последните години. Още повече, че в годините на парламентарни избори делът на провалите се увеличава.

Основните слабости на администрацията не се променят значително през годините, сочи изследването. В някои случаи "провалът" на администрацията е вследствие на недостатъчен административен капацитет (вкл. липса на експертиза и лошо управление), липса на средства и външни фактори. Много са и случаите обаче, в които се констатира незаинтересованост към управлението на публичния ресурс или умишлени злоупотреби.

На базата на данните ИПИ за пореден път прави извода, че "колкото по-малко средства събира и харчи държавата, толкова по-малко са загубите за данъкоплатците". "Одитните доклади ясно показват, че в много случаи администрацията работи неефективно, неефикасно и неикономично, нито пък постига целите си", смятат икономистите. Освен за по-ниски данъци и такси те настояват и за повече приватизация, защото "държавата не е добър собственик и не трябва да бъде такъв".

Като успешни случаи икономистите посочват работата на Центъра за асистирана репродукция ("ин-витро"), на Националния статистически институт, а също и възлагането на обществените поръчки в Агенция "Митници", което е от малкото изключения в съответствие на правилата.

Като провал ИПИ квалифицира работата на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", ежегодните корекции по бюджетите, извършвани от правителството и програмата "Електронно здравеопазване".

Споделяне

Още от Бизнес