Всеки втори у нас убеден, че парите за наука не стигат

Почти всеки втори българин или над 40% считат, че грижите, които се полагат за развитие на науката, са абсолютно недостатъчни. Това показват сондажи, направени от Института по социология при БАН и Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ). Резултатите от сондажите бяха представени в сряда от член-кор. Атанас Атанасов от Института по социология и от директора на НЦИОМ Лидия Йорданова.

Над 64% от анкетираните смятат, че науката се финансира основно от държавния бюджет. 59% от хората, според проучването на БАН, смятат, че средствата, които държавата отделя за наука, са крайно недостатъчни, а според НЦИОМ са 63%. Закриването на научни звена и съкращаването на изследвания ще навреди на българската наука за 43% от запитаните в анкетата на БАН и 46% (НЦИОМ).

Мнозинството от участниците в анкетите оценяват високо значението на българската наука за развитието на познанието за света и обществото – 57% по проучването на БАН и близо 40% в запитването на НЦИОМ, за развитието на образованието и културата на нацията – съответно 50 и 32%, за достойното ни представяне в Европейския съюз (ЕС) – близо 51 и 31%.

Запитаните оценяват като лош социалния статус на учения в България според заплащането – над 50% и в двете изследвания, и според престижа на професията учен – над 36%, а по авторитета на учените в обществото – съответно 29 и 32%.

В отговорите на въпросите за значението на науката и за социалния статус на учените данните от НЦИОМ са преизчислени, за да са сравними с данните на БАН.

От няколко години бюджетът за наука у нас е 0.4% от БВП, а е необходимо да се предвиди такъв процент на нарастване за всяка година, който ще ни позволи да достигнем средноевропейското равнище – 1.5-1.8%, коментира Атанас Атанасов.

Според директива на ЕС към 2010-2015 г. в страните от съюза финансирането на науката трябва да достигне 3% от БВП. В някои от развитите страни като Швеция и Великобритания сега то е 2.8-2.9%, допълни ученият.

Споделяне

Още от България