Всички държавни служители зад граница ще имат мандати

Премиерът до седмица ще каже кои остават на постовете си

Предложението на външния министър Николай Младенов да се въведе мандатност за всички държавни длъжности зад граница, а първият дипломат да решава кога са възможни изключения за заемането на даден пост за по дълго време не е било прието от всички други министри. Това става ясно от стенограмата на правителственото заседание, която бе публикувана в четвъртък.

В крайна сметка предложението на Младенов за реда, при който да се командироват зад граница в държавната администрация е прието на вносител. Така срокът, за който служителите са командировани дългосрочно в задгранично представителство, става четири години. Задграничният мандат може да бъде продължаван по изключение, след съгласуване с министъра на външните работи, и със срок не по-дълъг от една година.

Остава възможността обаче, ако няма конкурентни кандидати за съответния пост, да бъде поискано продължение на мандатите и след петата години.

Младенов мотивира предложението си с това, че в момента има около 60 представители на различни министерства, командировани зад граница, като в някои случаи дадени служители заемат едни и същи постове за много години. Според Младенов обаче трябва повече служители да се подготвят за работа зад граница предвид това, че през 2018 г. на България ѝ предстои до поеме председателството на Европейския съюз.

Вицепремиерът Цветан Цветанов обаче посочва, че не би следвало да има подобна ротация.

"Имам трима-четирима служители, които са на подобни мандати за повече от 4 години, но те изпълняват много по-добре задачите си, отколкото всеки друг, който бих могъл да изпратя, а и все пак в оперативното полицейско сътрудничество някой път е необходимо да има доверие", посочва Цветанов.

Министърът на екологията Нона Караджова подкрепя Цветанов, но премиерът поддържа предложението на Младенов, като посочва, че "има изпратени служители отпреди, които буквално работят срещу нас".

Военният министър Аню Ангелов също има резерви.

"Има служители, които са служители на определени ведомства, които също аз не разбирам как, например, министърът на външните работи ще оцени техния професионален опит и езикова подготовка, за да може да каже – да, той ще замине или няма да замине по предложение на съответния ръководител на ведомство. Има някои неща, които не са огледани достатъчно добре. Не знам защо се бърза. Аз съм привърженик, ние даже имаме по-къси срокове. Мандатът на моите служители е три години. При всички случаи максимум с една година мога да го удължа. Освен това се иска един срок от три месеца, за да отговори министърът на външните работи дали е възможно това да стане. Това е много дълъг срок за нас – три месеца. Трябва да научим нашата администрация да работи много по-бързо", посочва Ангелов.

В крайна сметка предложението е прието на вносител.

Борисов от своя страна разпорежда всички 60 души, командировани в чужбина извън външното министерство, да подготвят до седмица отчети от три страници, на база на които той ще определи кои да останат на постовете си.

"Искам отчетите им в рамките на три страници за годината, какво са свършили и една страничка план за следващата година на всичките ви представители. За следващия Министерски съвет да ми бъдат сложени на бюрото. Всичките ви представители поименно да са написали – аз за една година свърших за толкова пари работа. Да видим тогава кой какво е свършил. И после аз ще ви кажа кои ще останат", заявява Борисов.

"Почти, да не кажа всички министерства, имат представители къде ли не. Едни са в европейското представителство, други са по посолствата. Всички получават заплати в хиляди евро, повече от всеки един от нас. Накрая като се сумират тези пари стават една голяма сума. Всеки месец, плюс ваканции, отпуски и т. н. Да не говорим семейства и всичко останало. Затова аз аплодирам това предложение на Младенов и Дянков, но то трябва да отиде още по-далеч. Не може ли, особено в сфери, в които с един, с двама представители да обслужват повече министерства в посолствата. За всяко едно нещо това ни е разход. Аз да ви кажа, като отида някъде и покрай министрите, които са с мен, изведнъж като плъзнат хора непознати, аз мисля, че са от домакините. Като почна да ги разпитвам, те ми отговарят – аз съм представител на земеделието, на икономиката, на туризма и индустрията, хиляди. И имат ли при вас те отчети за дейността си, какво правят всеки месец, какво правят всеки ден, резултати, планове, задачи. Хайде стига сега, спорим тук за глупост ", посочва Борисов.

Споделяне

Още от България