Всички институции знаели за радиоактивната вода в Хасково от година

Прокуратурата разпореди проверка за безопасността на питейната вода в цялата страна

Всички институции знаели за радиоактивната вода в Хасково от година

Всички компетентни държавни институции са уведомени още през април миналата година, че питейната вода в Хасково е с радиоактивност над нормите, като данните за това са били представени от Басейновата дирекция "Източнобеломорски район" и срещата е била протоколирана. Това обявиха от дирекцията в четвъртък след като преди ден Районната прокуратура в Хасково образува наказателно производство за укриване на информация от длъжностни лица за наличието на уран и алфа активност над допустимите норми в питейната вода в града.

Така басейновата дирекция сваля от себе си отговорността и я прехвърля към здравните власти, които носят по закон отговорност за мониторинга и контрола на качеството на водите, използвани за питейно-битови цели.

Същевременно Върховната административна прокуратура се самосезира и разпореди на главния държавен здравен инспектор да извърши проверка на безопасността на водата за питейно-битови нужди в цялата страна. Здравните власти трябва да установят спазват ли се нормативните изисквания, осигуряващи безопасността на водата, предназначена за питейно-битови цели.

За повишената радиоактивност се знае от 2013 година

От Басейновата дирекция "Източнобеломорски район", която е една от институциите, извършващи мониторинг, но не отговаря пряко за контрола над питейната вода, съобщиха, че още през 2013 година са уведомили кмета на Хасково за радиоактивност над нормите във водата в града. Информацията за качеството на водата е била изискана от басейновата дирекция от общината.

“С наши писма сме отговорили на община Хасково, като сме изпратили исканата информация, от която ясно и точно се вижда, в табличен и текстови вид, че мониторинговият пункт за подземно водно тяло (ПВТ) BG3G00000NQ009, намиращ се в експлоатационен кладенец на ПС за ПБВ “Хасково-1” е с обща алфа -радиоактивност над допустимите норми по стандарт“, посочват от дирекцията.

През април 2016 година басейновата дирекция е представила информация и пред областната управа, общината, Регионалната здравна инспекция, ВиК и други институции за повишената радиоактивност, като срещата е била протоколирана.

“На 27 април 2016 г. Байсеновата дирекция – Пловдив е представила информация пред Областната администрация в Хасково, община Хасково, РЗИ, ВиК, РИОСВ и др. компетентни институции в града, за регистрирани отклонения във водата по посочените радиоактивни показатели в ПС “Хасково-1”. Обяснена е необходимостта от допълнителен мониторинг на подземните води и водите за питейно-битово водоснабдяване в Хасково. Срещата е протоколирана и подкрепена с присъствен лист“, казват от дирекцията.

“Информация за повишени стойности на радиологични показатели в мониторингов пункт за подземни води ПС “Хасково-1”, предоставена от басейновата дирекция, е публично оповестена на интернет страницата на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Хасково в годишните доклади за състоянието на околната среда за 2010, 2012, 2014 и 2015 г. С това са изпълнени изискванията за публичност и заинтересованите лица би трябвало да се считат за уведомени за публикуваните доклади и съдържащите се в тях данни“, посочват от басейновата дирекция.

Така се оказва, че компетентните институции са знаели от години за повишената радиоктивност на водата, но не са предприели нищо допреди 11 април тази година, когато информацията беше оповестена, а на местното население - забранено да я ползва за пиене и готвене.

От басейновата дирекция посочват, че възможната причина за естествен уран в някои от кладенците за подземни води в Хасково и Първомай са обекти за уранодобив в миналото.

Прокуратурата разпореди проверка безопасна ли е водата в цялата страна

Същевременно Върховна административна прокуратура се е самосезирала и разпоредила на главния държавен здравен инспектор да извърши проверка на безопасността на водата за питейно-битови нужди в цялата страна. Здравните власти трябва да установят спазват ли се нормативните изисквания, осигуряващи безопасността на водата, предназначена за питейно-битови цели. По ирония на съдбата главният здравен държавен инспектор д-р Ангел Кунчев бе на девето място в листата на ГЕРБ в Хасково на парламентарните избори.

“Водата за питейно-битови нужди е основна жизнена потребност. Водата заема място при стоките и услугите, без които е немислимо съществуването на отделния индивид. Това естество на водата налага особено внимателно и грижливо да се съблюдават правилата, осигуряващи изискуемите свойства на водата. Нарушението на тези правила могат да засегнат правата и на отделните граждани, и на цялото общество“, се казва в съобщение на прокуратурата.

В защита на държавния и обществения интерес ВАП е указала в срок до 22 май главният държавен здравен инспектор да уведоми прокуратурата за предприетите мерки при осъществяване на държавния здравен контрол и спрямо органите на Регионалните здравни инспекции в страната.

В Хасково остава забраната от миналата седмица водата да се ползва за пиене и готвене и продължава мониторингът на тръбните кладенци и на водата при крайните потребители. Храната за детски градини, училища, здравни и социални заведения се приготвя с бутилирана минерална вода.

Окончателните резултати не откриха уран над нормата в Първомай

Същевременно във вторник минимални количества уран бяха открити в два от 13-те кладенеца в град Първомай, както и в един водоизточник в село Караджалово. Пробите са взети на 13 април при рутинна проверка на местното ВиК. Водата от кладенците е спряна, а хората са предупредени да не я ползват за питейни нужди.

В четвъртък следобед излязоха окончателните резултати от анализа на питейните води от района на Първомай, които установиха, че няма съдържание на естествен уран над нормата. В Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) бяха изследвани 18 проби, предоставени от РЗИ-Пловдив – по две от гр. Първомай, с. Крушево, с. Православен, с. Бяла река, с. Караджалово, с. Градина, с. Милево, с. Белозем и с. Борец.

Заместник-директорът на НЦРРЗ Орлин Стоянов е информирал министъра на здравеопазването Илко Семерджиев, че в нито една от взетите проби не е открито наличие на естествен уран, надвишаващо границата от 0.03 мг/л.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?