Всички онлайн лични данни в Търговския регистър вече са заличени

Всички онлайн лични данни в Търговския регистър вече са заличени

В портала на отворените данни всички лични данни от Търговския регистър са заличени, каза правосъдният министър Екатерина Захариева в отговор на въпрос на народния представител от БДЦ Явор Хайтов в рамките на петъчния парламентарен контрол. Това е направено, за да се предотврати възможност за злоупотреба с информация от публичния регистър на фирмите.

Захариева допълни, че България е доста по-напред от другите демокрации и публичният достъп до тези данни е бил посочен по време на конференция в Лондон, посветена на борбата с корупцията, като добра практика. "И държавите, в които нямат такъв достъп, бяха призовани да има“, каза тя.

Захариева припомни, че достъпът до документите в Търговския регистър става само чрез регистрация, квалифициран електронен подпис или цифров сертификат“, посочи Захариева. Министърът допълни, че публичната част на регистъра съдържа информация само за актуалното състояние на дружеството и учредителният акт, такъв, какъвто го е представил за публикуване търговецът. Тя поясни, че личните данни като ЕГН не се публикуват. По думите ѝ, злоупотребите се извършват предимно с фалшификация на документи, неверни или неавтентични договори.

Споделяне

Още от Бизнес